You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ > တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ဢဝ်မၢၵ်ႇၼူၾႆး ပိုတ်းယိုဝ်းႁိူဝ်းမိၼ်ယူႇၵရဵင်း

တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ဢဝ်မၢၵ်ႇၼူၾႆး ပိုတ်းယိုဝ်းႁိူဝ်းမိၼ်ယူႇၵရဵင်း

January 10,2020
By – သႅင်ၸိုင်ႈ
ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၶွင်ယူႇၵရဵင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်း ဢီႇရၢၼ်ႇ ဢဝ်မၢၵ်ႇၼူၾႆးပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ ႁိူဝ်းမိၼ် ယူႇၵရဵင်းတူၵ်းတႅၵ်ႇလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း မွၵ်ႈ(176)ၵေႃႉ လႆႈလူႉတၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ႁိူဝ်းမိၼ်ယူႇၵရဵင်း

ႁိူဝ်းမိၼ်ယူႇၵရႅင်းၼႆႉ လႆႈလုၵ်ႉတီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်တီႇႁီႇရၢၼ်ႇသေ မိၼ်သၢဝ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ဢမ်ႇတၼ်းႁိုင်သင် လႆႈထုၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇၶဝ် ဢဝ်မၢၵ်ႇၼူၾႆးပိုတ်းယိုဝ်းလႄႈ လႆႈ တူၵ်းလူင်းလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇ တီႈၼႂ်းတူင်ႈၼႃး ႁိမ်းဝဵင်းပႃႇရၢၼ်ႇ ၼႆယူႇ။
ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇၵူႈမိူင်းမိူင်းၵေႃႈ မၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ ႁိူဝ်းမိၼ်ယူႇၵရဵင်း လႆႈထုၵ်ႇမၢၵ်ႇၼူၾႆးပိုတ်းယိုဝ်းသေ တူၵ်းတႅၵ်ႇလူႉလႅဝ်ၼႆယူႇ။
ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 8 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊၼၼ်ႉၵေႃႈ ဝႅတ်ႉတိမ်း ၾရႄႇသျေႇၶူဝ်ႇ (Vadym Prystaiko) ၵေႃႉပဵၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၶွင်ယူႇၵရဵင်း လၢတ်ႈဢွၵ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇမွၵ်ႈ(176)ၵေႃႉ ၶဝ်ႈပႃးၵူၼ်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ(82) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၶၼေႇတႃႇ(63)ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်းယူႇၵရဵင်း(11)ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်းသဝိတ်ႉတိၼ်ႇ(10) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵျႃႇမၼီႇ(3)ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိတိၼ်ႇ(3)ၵေႃႉသေ ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်လွတ်ႈသၢႆၸႂ် ဢမ်ႇမီးသေၵေႃႉ ၼႆယူႇ။


လွင်ႈႁိူဝ်းမိၼ်တူၵ်းလူင်းလူႉလႅဝ်လႄႈ ၵူၼ်းတၢႆၼမ်ပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ ၼႂ်းၸူဝ်ႈပၢၼ် သၢႆၵပ်းသိုပ်ႇၵၢင်ႁၢဝ်ၶွင်မိူင်းယူႇၵရဵင်း(UIA) ၼႆယဝ်ႉ။
ၸုမ်းၽူႈၸွပ်ႇမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၶဝ် လၢတ်ႈဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄႇသဵၼ်ႈတၢင်းၵၢင်ႁၢဝ် ၶွင် မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢၵ်ႇၼူၾႆး SA-15 မွၵ်ႈ(2)လုၵ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ဢီႇရၢၼ်ႇၼႆယူႇ။
ၽၢႆႇမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇၶဝ် လႆႈတွပ်ႇၵႄႇဢွၵ်ႇဝႃႈ ဢိင်ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈႁိူဝ်းမိၼ် မီးလွင်ႈယူပ်ႈယွမ်းလႄႈ ႁိူဝ်း မိၼ်လႆႈတူၵ်းလူင်းလူႉလႅဝ်ၼႆယူႇ။
ဝၢႆးလင်တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ဢဝ်မၢၵ်ႇၼူၾႆးပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တပ်ႉပၢင်သဝ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ(2) တီႈ ဢၼ်မီးဝႆႉၼႂ်းမိူင်းဢီႇရၢၵ်ႉယဝ်ႉၼၼ်ႉ ႁိူဝ်းမိၼ်ယူႇၵရႅင်းၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းယူႇၵရဵင်း ၶဝ် ဢဝ်မၢၵ်ႇၼူၾႆးပိုတ်းယိုဝ်းတူၵ်းတႅၵ်ႇလူႉလႅဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

Top