You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ > သိူၵ်ႈပိုၼ်းပၼ်ႁႃ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလႄႈ မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ

သိူၵ်ႈပိုၼ်းပၼ်ႁႃ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလႄႈ မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ

(Unicode)>>>


January 9,2020
By – သႅင်ၸိုင်ႈ
ၵွပ်ႈသင်မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလႄႈ မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ဢမ်ႇထုၵ်ႇမေႃၵၼ်?
သိူၵ်ႈပိုၼ်းငဝ်ႈငႃႇပိူင်ပဵၼ်ပၼ်ႁႃမၼ်းတႄႉ တေႇၸဵမ်မိူဝ်ႈပီႊ 1950 ၼီႊၼၼ်ႉ မိူင်းဢမေႇ ရိၵၢၼ်ႇလႄႈ မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ တိုၼ်းယၢမ်ႈမီး လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈတေႃႇၵၼ်မႃးယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၵၢၼ်ဝၢင်းၽႅၼ်လူင်ဢၼ်ၼႆႉ မူဝ်ႇႁႃႇမတ်ႉ မူဝ်ႇသႃႊတႅၵ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ဢၢၼ်းႁုပ်ႈသိမ်းဢဝ်ၵၢၼ်ၶုတ်းမၼ်းမဵၼ် ပိၼ်ႇလႅၵ်ႇပဵၼ်ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းပိူင်ႇ။ ၵူၺ်း ၵႃႈ ၼႂ်းၵၢပ်ႈပၢၼ်မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၶုတ်းၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ်တင်းသဵင်ႈ မီးၼႂ်းမိုဝ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ(ပိတိၼ်ႇ) ၶဝ်ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉလုမ်းလုမ်း။ ၽွၼ်းလီလွင်ႈမၢၵ်ႈမီး ဢၼ်လႆႈမႃးတီႈၵၢၼ်ၶုတ်းၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇၶဝ် ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈၸၢမ်ႇပူၺ်ႈသင်မႃး။ ၵွပ်ႈၼၼ် တႃႇတုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်း ၽႅၼ်ၵၢၼ်မူဝ်ႇႁႃႇမတ်ႉ မူဝ်ႇသႃႊတႅၵ်ႉလႆႈၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၽူႈၸွပ်ႇမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလႄႈ မိူင်းဢိင်းၵ လဵတ်ႈ(ပိတိၼ်ႇ)ၶဝ် လႆႈလမ်ၼမ်ႉယၵ်းမိုဝ်းၵၼ်သေ ၶူင်ႈသၢင်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်မႃး ပၢင်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇ ႁုပ်ႈ သိမ်း ဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇလႄႈ ထိုင်တီႈမူဝ်ႇႁႃမတ်ႉ မူဝ်ႇသႃႊတႅၵ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၸွမ်ၽွင်း လူင် မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ပေႃးလႆႈထွႆဢွၵ်ႇၸၼ်ႉၵၢၼ်ၵႂႃႇ။
ဝၢႆးၼၼ်ႉ မူဝ်ႇႁႃမတ်ႉရီႇသႃးသျႃး “ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းသျႃး” ၵေႃႉဢၼ်မီးပၢႆးဝူၼ်ႉပၢႆးၵိူင်းၵမ်ထႅမ် ၼိူဝ်မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈပုတ်ႈတႅၼ်းၵုမ်ၵမ်ၵၢၼ်ၶုတ်းၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ်ၵႂႃႇယူႇ။ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းသျႃး လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸုမ်းတပ်ႉႁၢၼ် “ သႃႊပတ်ႉ” သေ ၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇ တိုၵ်းတေႃးၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉပႅတ်ႈ ၸုမ်းၶတ်း ၶၢၼ်ႉ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းသျႃးၵႂႃႇယူႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢႃႊယႃႇတူဝ်ႇလႃႇၶူဝ်ႇမေႇၼီႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၽႃႇသႃႇဢိတ်ႉၸလမ်ႇ လႆႈပဵၼ်ၽူႈၶဵင်ႇတၵၢၼ်မိူင်းတေႃႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းသျႃးမႃးယူႇ။ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်း လၢႆးၵၢၼ်မိူင်း ၶွင်မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇပေႃႇပဵၼ်မီးမႃးသေ ၶူဝ်ႇမေႇၼီႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၶဵင်ႇတတေႃႇ ၶုၼ်ႁေႃ ၶမ်းသျႃး လႆႈပၢႆႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇယူႇၼွၵ်ႈမိူင်း။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇၶဝ် လႆႈမီးလွင်ႈ ၸတ်ႉၸႂ်သေ ဢမ်ႇၵမ်ႉထႅမ်ၼိူဝ်ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၶုၼ်ႁႃၶမ်းသျႃး။ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶုၼ်ႁေႃၶမ်းသျႃး ဢုပ်ႉပိူင်ႇ မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇယဝ်ႉ။

ပီႊ 1979 ၼီႊ
ဢႃႊယႃႇတူဝ်ႇလႃႇၶူဝ်ႇမေႇၼီႇ ၵေႃႉဢၼ်လႆႈပၢႆႈၵႂႃႇယူႇၼွၵ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းလုၵ်ႉတီႈ ပႄႊရိတ်ႉသေ ပွၵ်ႈမႃးမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ။ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁၢမ်ႉတၢပ်ႈလႄႈ ပွၵ်ႈ ၼႆႉ ထိုင်ၵမ်းၶုၼ်ႁေႃၶမ်းသျႃး လႆႈပၢႆႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇယူႇၼွၵ်ႈမိူင်း။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၶူဝ်ႇမေႇၼီႇ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ် သေ ၵေႃႇတင်ႈမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ပဵၼ်မႃးၸိုင်ႈမိူင်းဢိတ်ႉၸလမ်ႇမိတ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ဢႃႊယႃႇတူဝ်ႇလႃႇ ၶူဝ်ႇမေႇၼီႇ လႆႈၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သုင်သုတ်း ၶွင်မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၸိုင်ႈမိူင်းမႂ်ႇ ဢီႇရၢၼ်ႇ လႆႈၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇမီးမႃး ၼမ်ႉၸႂ်ပႅင်းၸင်းၼိူဝ် မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇမႃးႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းယူႇ။ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းသျႃး ၵေႃႉပဵၼ်ထုၵ်ႇပူတ်းၸၼ်ႉၵၢၼ်တီႈယူႇ လႆႈၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈမိူင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ တိူဝ်းမီးၼမ်ႉၸႂ်ပႅင်းၸင်းၼိူဝ် မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇမႃး တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈယူႇ။
ပီႊ 1979 – 1981 ၼီႊ လွင်ႈၵပ်ႉၵိၼ်း ၵၢၼ်ပိၼ်လႅၵ်ႈ
ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽၢႆႇၵမ်ႉထႅမ်ၶူဝ်ႇမေႇၼီႇ လႆႈၽွမ်ႉၵၼ်ၶဝ်ႈႁုပ်ႈ သိမ်းပႅတ်ႈ လုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉတီႈဝဵင်းတီႇႁီႇယၼ်ႊၼၼ်ႉသေ လႆႈတီႉၺွပ်းဝႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ(52)ၵေႃႉ ၵုမ်းၶင်ဝႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်း(444)ဝၼ်းယူႇယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈ ၼၼ်လႄႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈတေႇဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ်ၼိူဝ်မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇမႃးယူႇယဝ်ႉ။
ပီႊ 1980 ၼီႊ ပၢင်တိုၵ်း ဢီႇရၢၼ်ႇ – ဢီႇရၢၵ်ႉ
ဢီႇရၢၵ်ႉ လႆႈၶဝ်ႈတိုၵ်းထိုင်ၼႂ်းမိူင်း ဢီႇရၢၼ်ႇလႄႈ ပၢင်တိုၵ်းလႆႈၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃး။ ၼႂ်း ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၸွႆႈထႅမ်မိူင်းဢီႇရၢၵ်ႉ သုတ်းယွတ်ႈထိုင်တီႈတေႉတေႉ။ ၼႂ်းပၢင် တိုၵ်းဢီႇရၢၼ်ႇ – ဢီႇရၢၵ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းလႆႈလူႉတၢႆမွၵ်ႈ(1)လၢၼ်ႉ ၼႆယူႇ။ သွင်မိူင်းလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်မွၵ်ႈ(8)ပီႊယဝ်ႉၸင်ႇ ၶူဝ်ႇမေႇၼီႇ လႆႈႁပ်ႉတူၵ်းလူင်းၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်တင်း မိူင်းဢီႇရၢၵ်ႉ။
ပီႊ 1988 ၼီႊ လွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းႁိူဝ်းမိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း
ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလႄႈ မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ လႆႈတိူဝ်းၶႅင်ႈၶႅင် မႃးယူႇ။ ဢီႇရၢၼ်ႇလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၢၵ်းမၼ်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလႄႈ မိူင်းဢိတ်ႉၸရေး ၶဝ်ႈပဵၼ် ၽူႈၶဵၼ်လူင် မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ။ ၼႂ်းပီႊ 1988 ၼီႊၼၼ်ႉ ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃးတိုၵ်းသိုၵ်း ၶွင်မိူင်းဢမေႇရိ ၵၢၼ်ႇ လႆႈဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ပိုတ်းယိုဝ်း ၶိူင်ႈမိၼ်ဢီႇရၢၼ်ႇတူၵ်းလႅဝ်။ ၽၢႆႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၶဝ် လႆႈၵႄႈ တူဝ်ဢွၵ်ႇဝႃႈ လႆႈတူၺ်းၽိတ်းသေ ယိုဝ်းၽိတ်းၵႂႃႇၼႆၵူၺ်း။
ပီႊ 2002 ၼီႊ ၸိုင်ႈမိူင်းမိၵ်ႉသႃႇ
ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၸွတ်ႉပုတ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၸိုင်ႈမိူင်းမိၵ်ႉသႃႇ” ၼႆႉၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပႃး မိူင်းဢီႇရၢတ်ႉ၊ ဢီႇရၢၼ်ႇလႄႈ မိူင်းၵၢဝ်းလီႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈပၵ်းတႃ လူလွမ်ၼိူဝ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၼိဝ်ႇၵလီႊယိူဝ်ႊ ၶွင်မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇမႃးယူႇ။ ၵူႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၵေႃႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းႁႄႉႁၢမ်ႈၼိူဝ် မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇမႃးလႄႈ လႆႈမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼိူဝ်ၵၢၼ်ၵႃႉ ၶၢႆၼမ်ႉ ၶွင်မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇၶဝ်မႃးတေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ။
ပီႊ 2015 ၼီႊ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၼိဝ်ႇၵလီႊယိူဝ်ႊ
ဢီႇရၢၼ်ႇ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၼိဝ်ႇၵလီႊယိူဝ်ႊ ၶွင်မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇလႄႈ တေႁပ်ႉႁွင်းလွင်ႈၵုမ်းၵမ်ၶွင်ၵူႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ၵႂႃႇ ၼႆယူႇ။ ဢိင်ၼိူဝ်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၼိဝ်ႇၵလီႊယိူဝ်ႊ ပီႊ 2015 ၼီႊၼၼ်ႉသေ ၵူႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈ မိူင်းၵေႃႈ လႆႈပိုတ်ႇပၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ၶွင်မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇၶဝ်မႃးယူႇယဝ်ႉ။ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၼိဝ်ႇၵလီႊယိူဝ်ႊၼႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်(3)ပီႊၵူၺ်းသေ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလႆႈထွႆတူဝ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ တီႈၼႂ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၼိဝ်ႇၵလီႊယိူဝ်ႊ ပီႊ 2015 ၼီႊၼၼ်ႉယူႇ။ တေႃႇၼႄႇထရၢမ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်း ဢီႇရၢၼ်ႇၶဝ်ၼႆႉ ၶဝ်ႈပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼႆလႄႈ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၼႂ်းၵႄႈၵၢင် မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလႄႈ မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇၵေႃႈ ၸင်ႇလႆႈၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈႁၢဝ်ႉႁႅင်းမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈ ၼႆႉယဝ်ႉ။
ပၢၼ်တေႃႇၼႄႇထရၢမ်ႉလႄႈ ဢလီႇၶႃႇမေႇၼီႇ
လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ ၼႂ်းၵႄႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်လႄႈ မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ၼႂ်းပၢၼ်တေႃႇ ၼႄႇထရၢမ်ႉလႄႈ ဢလီႇၶႃႇမေႇၼီႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈ ဢွၼ်ႁူဝ်မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ လႆႈႁၼ်မီး လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်တေႉတေႉ။ တေႃႇၼႄထရၢမ်ႉ ဢမ်ႇလူတ်းယွမ်းပၼ် ၵၢၼ်ႁႄႈႁၢမ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၼိူဝ် မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇသေဢမ်ႇၵႃး လႆႈတမ်းဝၢင်းလွင်ႈႁႄႈႁၢမ်ႈဢၼ်မႂ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈၵွၼ်ႈ။ ထရၢမ်ႉဢၢင်ႈ ဢၢၼ်းဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ်ၼိူဝ်မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ လူၺ်ႈၵၢၼ်သိုၵ်းထႅင်ႈၵွၼ်ႇ။ ၽၢႆႇဢီႇရၢၼ်ႇၶဝ်ၵေႃႈ ပိုၼ် ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ တေဢမ်ႇယၢင်ႈၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပီႊ 2015 ၼီႊ ၼႆယူႇ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉတၢင်းသဵင်ႈၵေႃႈ လႆႈႁွပ်ႇႁူဝ်ၸႂ်ဢွၼ်ၵၼ်ပႂ်ႉတူၺ်း ငဝ်းလၢႆး မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလႄႈ မိူင်းဢီႇရၢတ်ႉၵႂႃႇယူႇ။

(zawgyi)>>>

သိူꨀ္ꨳပိုꨓ္းပꨓ္ꨟꨣ ꨓꨮ္းꨬꨀꨳꨀꨤင္ မိူင္းꨡေမꨲရိꨀꨤꨓ္ꨲꨬလꨳ မိူင္းꨡီꨲရꨤꨓ္ꨲ

January 9,2020
By – သꨰင္ꨅိုင္ꨳ
ꨀြပ္ꨳသင္မိူင္းꨡေမꨲရိꨀꨤꨓ္ꨲꨬလꨳ မိူင္းꨡီꨲရꨤꨓ္ꨲ ꨡမ္ꨲထုꨀ္ꨲေမꨣꨀꨓ္?
သိူꨀ္ꨳပိုꨓ္းငဝ္ꨳငꨣꨲပိူင္ပꨱꨓ္ပꨓ္ꨟꨣမꨓ္းꨬတꨵ ေတꨲꨅꨱမ္မိူဝ္ꨳပီႊ 1950 ꨓီႊꨓꨓ္ꨵ မိူင္းꨡေမꨲ ရိꨀꨤꨓ္ꨲꨬလꨳ မိူင္းꨡီꨲရꨤꨓ္ꨲ တိုꨓ္းယꨤမ္ꨳမီး လြင္ꨳသုꨀ္ꨵယုင္ꨳေတꨣꨲꨀꨓ္မꨣးယဝ္ꨵ။

ꨓꨮ္းꨀꨤꨓ္ဝꨤင္းꨗꨰꨓ္လူင္ꨡꨓ္ꨓꨯꨵ မူဝ္ꨲꨟꨣꨲမတ္ꨵ မူဝ္ꨲသꨣႊတꨰꨀ္ꨵ ေꨀꨣꨵပꨱꨓ္ꨅြမ္ꨗြင္းလူင္ မိူင္းꨡီꨲရꨤꨓ္ꨲ ꨡꨤꨓ္းꨟုပ္ꨳသိမ္းꨡဝ္ꨀꨤꨓ္ꨁုတ္းမꨓ္းမꨱꨓ္ ပိꨓ္ꨲလꨰꨀ္ꨲပꨱꨓ္ꨁြင္ꨀူꨓ္းမိူင္းပိူင္ꨲ။ ꨀူꨉ္း ꨀꨣꨳ ꨓꨮ္းꨀꨤပ္ꨳပꨤꨓ္မိူဝ္ꨳꨓꨓ္ꨵ ꨁုတ္းꨓမ္ꨵမꨓ္းမꨱꨓ္တင္းသꨱင္ꨳ မီးꨓꨮ္းမိုဝ္းꨡိင္းꨀလꨱတ္ꨳ(ပိတိꨓ္ꨲ) ꨁဝ္ꨀုမ္းꨀမ္ဝꨯꨵလုမ္းလုမ္း။ ꨗြꨓ္းလီလြင္ꨳမꨤꨀ္ꨳမီး ꨡꨓ္လꨯꨳမꨣးတီꨳꨀꨤꨓ္ꨁုတ္းꨓမ္ꨵမꨓ္းမꨱꨓ္ꨓꨓ္ꨵ ꨀူꨓ္းမိူင္းꨡီꨲရꨤꨓ္ꨲꨁဝ္ ꨡမ္ꨲမီးသုꨓ္ꨲလꨯꨳꨅꨤမ္ꨲပူꨉ္ꨳသင္မꨣး။ ꨀြပ္ꨳꨓꨓ္ တꨣꨲတုမ္ꨵတြပ္ꨲꨁိုꨓ္း ꨗꨰꨓ္ꨀꨤꨓ္မူဝ္ꨲꨟꨣꨲမတ္ꨵ မူဝ္ꨲသꨣႊတꨰꨀ္ꨵလꨯꨳꨓꨓ္ꨵ ꨗꨤꨯꨲꨗူꨳꨅြပ္ꨲမိူင္းꨡေမꨲရိꨀꨤꨓ္ꨲꨬလꨳ မိူင္းꨡိင္းꨀ လꨱတ္ꨳ(ပိတိꨓ္ꨲ)ꨁဝ္ လꨯꨳလမ္ꨓမ္ꨵယꨀ္းမိုဝ္းꨀꨓ္ေသ ꨁူင္ꨳသꨤင္ꨳꨟꨮ္ꨳပꨱꨓ္မꨣး ပꨤင္လုꨀ္ꨵꨟိုꨓ္ꨲ ꨟုပ္ꨳ သိမ္း ꨡꨣꨲꨓꨣꨲꨅိုင္ꨳမိူင္းꨡီꨲရꨤꨓ္ꨲꨬလꨳ ထိုင္တီꨳမူဝ္ꨲꨟꨣမတ္ꨵ မူဝ္ꨲသꨣႊတꨰꨀ္ꨵ ေꨀꨣꨵပꨱꨓ္ꨅြမ္ꨗြင္း လူင္ မိူင္းꨡီꨲရꨤꨓ္ꨲ ေပꨣးလꨯꨳထြꨯꨡြꨀ္ꨲꨅꨓ္ꨵꨀꨤꨓ္ꨀꨮꨣꨲ။
ဝꨤꨯးꨓꨓ္ꨵ မူဝ္ꨲꨟꨣမတ္ꨵရီꨲသꨣးသ်ꨣး “ꨁုꨓ္ေꨟꨣꨁမ္းသ်ꨣး” ေꨀꨣꨵꨡꨓ္မီးပꨤꨯးဝူꨓ္ꨵပꨤꨯးꨀိူင္းꨀမ္ထꨰမ္ ꨓိူဝ္မိူင္းꨡေမꨲရိꨀꨤꨓ္ꨲ လꨯꨳပုတ္ꨳတꨰꨓ္းꨀုမ္ꨀမ္ꨀꨤꨓ္ꨁုတ္းꨓမ္ꨵမꨓ္းမꨱꨓ္ꨀꨮꨣꨲယူꨲ။ ꨁုꨓ္ေꨟꨣꨁမ္းသ်ꨣး လꨯꨳꨅꨮ္ꨵတိုဝ္း ꨅုမ္းတပ္ꨵꨟꨤꨓ္ “ သꨣႊပတ္ꨵ” ေသ ꨅြပ္ꨲꨁꨤဝ္ꨲ တိုꨀ္းေတꨣးꨗꨱဝ္ꨳမူꨉ္ꨵပꨰတ္ꨳ ꨅုမ္းꨁတ္း ꨁꨤꨓ္ꨵ ꨁုꨓ္ေꨟꨣꨁမ္းသ်ꨣးꨀꨮꨣꨲယူꨲ။ ꨓꨮ္းꨓꨓ္ꨵ ꨡꨣႊယꨣꨲတူဝ္ꨲလꨣꨲꨁူဝ္ꨲေမꨲꨓီꨲ ေꨀꨣꨵပꨱꨓ္ꨗူꨳꨡြꨓ္ꨟူဝ္ ꨗꨣꨲသꨣꨲꨡိတ္ꨵꨅလမ္ꨲ လꨯꨳပꨱꨓ္ꨗူꨳꨁꨱင္ꨲတꨀꨤꨓ္မိူင္းေတꨣꨲ ꨁုꨓ္ေꨟꨣꨁမ္းသ်ꨣးမꨣးယူꨲ။ ꨡိင္ꨓိူဝ္ငဝ္း လꨤꨯးꨀꨤꨓ္မိူင္း ꨁြင္မိူင္းꨡီꨲရꨤꨓ္ꨲေပꨣꨲပꨱꨓ္မီးမꨣးေသ ꨁူဝ္ꨲေမꨲꨓီꨲ ေꨀꨣꨵပꨱꨓ္ꨗူꨳꨁꨱင္ꨲတေတꨣꨲ ꨁုꨓ္ေꨟꨣ ꨁမ္းသ်ꨣး လꨯꨳပꨤꨯꨳꨡြꨀ္ꨲꨀꨮꨣꨲယူꨲꨓြꨀ္ꨳမိူင္း။ ꨀြပ္ꨳꨓꨓ္ꨬလꨳ ꨀူꨓ္းမိူင္း မိူင္းꨡီꨲရꨤꨓ္ꨲꨁဝ္ လꨯꨳမီးလြင္ꨳ ꨅတ္ꨵꨅꨮ္ေသ ꨡမ္ꨲꨀမ္ꨵထꨰမ္ꨓိူဝ္ꨀꨤꨓ္ꨡုပ္ꨵပိူင္ꨲ ꨁုꨓ္ꨟꨣꨁမ္းသ်ꨣး။ ꨡမ္ꨲꨁꨮ္ꨳꨟꨮ္ꨳꨁုꨓ္ေꨟꨣꨁမ္းသ်ꨣး ꨡုပ္ꨵပိူင္ꨲ မိူင္းꨡီꨲရꨤꨓ္ꨲယဝ္ꨵ။

ပီႊ 1979 ꨓီႊ
ꨡꨣႊယꨣꨲတူဝ္ꨲလꨣꨲꨁူဝ္ꨲေမꨲꨓီꨲ ေꨀꨣꨵꨡꨓ္လꨯꨳပꨤꨯꨳꨀꨮꨣꨲယူꨲꨓြꨀ္ꨳမိူင္းꨓꨓ္ꨵ ꨁိုꨓ္းလုꨀ္ꨵတီꨳ ꨬပႊရိတ္ꨵေသ ပြꨀ္ꨳမꨣးမိူင္းꨡီꨲရꨤꨓ္ꨲ။ မိူင္းꨡေမꨲရိꨀꨤꨓ္ꨁဝ္ေꨀꨣꨳ ꨡမ္ꨲꨅꨤင္ꨳꨟꨤမ္ꨵတꨤပ္ꨳꨬလꨳ ပြꨀ္ꨳ ꨓꨯꨵ ထိုင္ꨀမ္းꨁုꨓ္ေꨟꨣꨁမ္းသ်ꨣး လꨯꨳပꨤꨯꨳꨡြꨀ္ꨲꨀꨮꨣꨲယူꨲꨓြꨀ္ꨳမိူင္း။ ဝꨤꨯးꨓꨓ္ꨵ ꨁူဝ္ꨲေမꨲꨓီꨲ လꨯꨳꨡြꨓ္ꨟူဝ္ ေသ ေꨀꨣꨲတင္ꨳမိူင္းꨡီꨲရꨤꨓ္ꨲ ပꨱꨓ္မꨣးꨅိုင္ꨳမိူင္းꨡိတ္ꨵꨅလမ္ꨲမိတ္ꨵယူꨲယဝ္ꨵ။ ꨡꨣႊယꨣꨲတူဝ္ꨲလꨣꨲ ꨁူဝ္ꨲေမꨲꨓီꨲ လꨯꨳꨁိုꨓ္ꨳပꨱꨓ္ꨗူꨳꨡြꨓ္ꨟူဝ္သုင္သုတ္း ꨁြင္မိူင္းꨡီꨲရꨤꨓ္ꨲ။ ꨀြပ္ꨳꨓꨓ္ ꨅိုင္ꨳမိူင္းမꨮ္ꨲ ꨡီꨲရꨤꨓ္ꨲ လꨯꨳꨀိူတ္ꨲꨡြꨀ္ꨲမီးမꨣး ꨓမ္ꨵꨅꨮ္ပꨰင္းꨅင္းꨓိူဝ္ မိူင္းꨡေမꨲရိꨀꨤꨓ္ꨲမꨣးꨟꨤဝ္ꨳꨟꨤဝ္ꨳꨟꨰင္းꨟꨰင္းယူꨲ။ မꨰꨓ္ꨳမိူဝ္ꨳ ꨁုꨓ္ေꨟꨣꨁမ္းသ်ꨣး ေꨀꨣꨵပꨱꨓ္ထုꨀ္ꨲပူတ္းꨅꨓ္ꨵꨀꨤꨓ္တီꨳယူꨲ လꨯꨳꨀꨮꨣꨲယူတ္းယꨣတူဝ္တီꨳမိူင္း ꨡေမꨲရိꨀꨤꨓ္ꨲꨓꨓ္ꨵ ꨀူꨓ္းမိူင္းꨡီꨲရꨤꨓ္ꨲ တိူဝ္းမီးꨓမ္ꨵꨅꨮ္ပꨰင္းꨅင္းꨓိူဝ္ မိူင္းꨡေမꨲရိꨀꨤꨓ္ꨲမꨣး ေတꨵေတꨵဝꨣꨳဝꨣꨳယူꨲ။
ပီႊ 1979 – 1981 ꨓီႊ လြင္ꨳꨀပ္ꨵꨀိꨓ္း ꨀꨤꨓ္ပိꨓ္လꨰꨀ္ꨳ
ꨅုမ္းလုꨀ္ꨳꨟꨱꨓ္းမိူင္းꨡီꨲရꨤꨓ္ꨲ ꨅိူဝ္းပꨱꨓ္ꨗꨤꨯꨲꨀမ္ꨵထꨰမ္ꨁူဝ္ꨲေမꨲꨓီꨲ လꨯꨳꨗြမ္ꨵꨀꨓ္ꨁဝ္ꨳꨟုပ္ꨳ သိမ္းပꨰတ္ꨳ လုမ္းꨗြင္းတꨤင္မိူင္းꨡေမꨲရိꨀꨤꨓ္ꨲ ꨡꨓ္ပꨀ္းသဝ္းဝꨯꨵတီꨳဝꨱင္းတီꨲꨟီꨲယꨓ္ႊꨓꨓ္ꨵေသ လꨯꨳတီꨵꨉြပ္းဝꨯꨵ ꨀူꨓ္းမိူင္းꨡေမꨲရိꨀꨤꨓ္ꨲ(52)ေꨀꨣꨵ ꨀုမ္းꨁင္ဝꨯꨵ ꨁꨤဝ္းတꨤင္း(444)ဝꨓ္းယူꨲယဝ္ꨵ။ ꨀြပ္ꨳ ꨓꨓ္ꨬလꨳ မိူင္းꨡေမꨲရိꨀꨤꨓ္ꨲ လꨯꨳေတꨲꨡဝ္လိူင္ꨳꨀꨤꨓ္ꨓိူဝ္မိူင္းꨡီꨲရꨤꨓ္ꨲမꨣးယူꨲယဝ္ꨵ။
ပီႊ 1980 ꨓီႊ ပꨤင္တိုꨀ္း ꨡီꨲရꨤꨓ္ꨲ – ꨡီꨲရꨤꨀ္ꨵ
ꨡီꨲရꨤꨀ္ꨵ လꨯꨳꨁဝ္ꨳတိုꨀ္းထိုင္ꨓꨮ္းမိူင္း ꨡီꨲရꨤꨓ္ꨲꨬလꨳ ပꨤင္တိုꨀ္းလꨯꨳꨀိူတ္ꨲꨁိုꨓ္ꨳꨟꨤဝ္ꨳꨟꨰင္းမꨣး။ ꨓꨮ္း ပꨤင္တိုꨀ္းꨓꨓ္ꨵ မိူင္းꨡေမꨲရိꨀꨤꨓ္ꨲ ꨅြꨯꨳထꨰမ္မိူင္းꨡီꨲရꨤꨀ္ꨵ သုတ္းယြတ္ꨳထိုင္တီꨳေတꨵေတꨵ။ ꨓꨮ္းပꨤင္ တိုꨀ္းꨡီꨲရꨤꨓ္ꨲ – ꨡီꨲရꨤꨀ္ꨵꨓꨓ္ꨵ ꨀူꨓ္းလꨯꨳလူꨵတꨤꨯမြꨀ္ꨳ(1)လꨤꨓ္ꨵ ꨓꨯယူꨲ။ သြင္မိူင္းလꨯꨳပꨱꨓ္ပꨤင္တိုꨀ္း ꨀꨓ္မြꨀ္ꨳ(8)ပီႊယဝ္ꨵꨅင္ꨲ ꨁူဝ္ꨲေမꨲꨓီꨲ လꨯꨳꨟပ္ꨵတူꨀ္းလူင္းꨀိုတ္းတိုꨀ္းꨀꨓ္တင္း မိူင္းꨡီꨲရꨤꨀ္ꨵ။
ပီႊ 1988 ꨓီႊ လြင္ꨳပိုတ္းယိုဝ္းꨟိူဝ္းမိꨓ္ꨀူꨓ္းမိူင္း
ꨀꨤꨓ္ꨀပ္းသိုပ္ꨲတိတ္းေတꨣꨲ ꨓꨮ္းꨬꨀꨳမိူင္းꨡေမꨲရိꨀꨤꨓ္ꨲꨬလꨳ မိူင္းꨡီꨲရꨤꨓ္ꨲ လꨯꨳတိူဝ္းꨁꨰင္ꨳꨁꨰင္ မꨣးယူꨲ။ ꨡီꨲရꨤꨓ္ꨲလꨯꨳပိုꨓ္ꨗꨤဝ္ꨲမꨤꨀ္းမꨓ္ꨳ မိူင္းꨡေမꨲရိꨀꨤꨓ္ꨲꨬလꨳ မိူင္းꨡိတ္ꨵꨅေရး ꨁဝ္ꨳပꨱꨓ္ ꨗူꨳꨁꨱꨓ္လူင္ မိူင္းꨡီꨲရꨤꨓ္ꨲ။ ꨓꨮ္းပီႊ 1988 ꨓီႊꨓꨓ္ꨵ ꨟိူဝ္းသꨤင္းေꨗꨣးတိုꨀ္းသိုꨀ္း ꨁြင္မိူင္းꨡေမꨲရိ ꨀꨤꨓ္ꨲ လꨯꨳꨡဝ္မꨤꨀ္ꨲလူင္ပိုတ္းယိုဝ္း ꨁိူင္ꨳမိꨓ္ꨡီꨲရꨤꨓ္ꨲတူꨀ္းလꨰဝ္။ ꨗꨤꨯꨲꨡေမꨲရိꨀꨤꨓ္ꨲꨁဝ္ လꨯꨳꨬꨀꨳ တူဝ္ꨡြꨀ္ꨲဝꨣꨳ လꨯꨳတူꨉ္းꨗိတ္းေသ ယိုဝ္းꨗိတ္းꨀꨮꨣꨲꨓꨯꨀူꨉ္း။
ပီႊ 2002 ꨓီႊ ꨅိုင္ꨳမိူင္းမိꨀ္ꨵသꨣꨲ
ꨅြမ္ꨅိုင္ꨳမိူင္းꨡေမꨲရိꨀꨤꨓ္ꨲ ꨅြတ္ꨵပုတ္ꨵ လꨤတ္ꨳဝꨣꨳ “ ꨅိုင္ꨳမိူင္းမိꨀ္ꨵသꨣꨲ” ꨓꨯꨵꨓꨓ္ꨵ ꨁဝ္ꨳပꨣး မိူင္းꨡီꨲရꨤတ္ꨵ၊ ꨡီꨲရꨤꨓ္ꨲꨬလꨳ မိူင္းꨀꨤဝ္းလီꨟြင္ꨲ ꨓꨯယဝ္ꨵ။ ꨀြပ္ꨳꨓꨓ္ မိူင္းꨡေမꨲရိꨀꨤꨓ္ꨲ လꨯꨳပꨀ္းတꨣ လူလြမ္ꨓိူဝ္ ꨗꨰꨓ္ꨀꨤꨓ္ꨓိဝ္ꨲꨀလီႊယိူဝ္ႊ ꨁြင္မိူင္းꨡီꨲရꨤꨓ္ꨲမꨣးယူꨲ။ ꨀူꨳꨅိူဝ္ꨵꨅꨤတ္ꨳꨅိုင္ꨳမိူင္းေꨀꨣꨳ လꨯꨳꨡြꨓ္ꨀꨓ္သꨤꨓ္ꨁတ္းꨬꨟꨵꨟꨤမ္ꨳꨓိူဝ္ မိူင္းꨡီꨲရꨤꨓ္ꨲမꨣးꨬလꨳ လꨯꨳမီးလြင္ꨳတုမ္ꨵတိူဝ္ꨵꨓိူဝ္ꨀꨤꨓ္ꨀꨣꨵ ꨁꨤꨯꨓမ္ꨵ ꨁြင္မိူင္းꨡီꨲရꨤꨓ္ꨲꨁဝ္မꨣးေတꨵေတꨵဝꨣꨳဝꨣꨳ။
ပီႊ 2015 ꨓီႊ ေꨁꨣꨳတူꨀ္းလူင္းꨓိဝ္ꨲꨀလီႊယိူဝ္ႊ
ꨡီꨲရꨤꨓ္ꨲ လꨯꨳပိုꨓ္ꨗꨤဝ္ꨲꨡြꨀ္ꨲဝꨣꨳ ꨗꨰꨓ္ꨀꨤꨓ္ꨓိဝ္ꨲꨀလီႊယိူဝ္ႊ ꨁြင္မိူင္းꨡေမꨲရိꨀꨤꨓ္ꨲꨓꨯꨵ ꨡမ္ꨲꨅꨮ္ꨳတꨣꨲꨟꨱတ္းꨡြꨀ္ꨲꨁိူင္ꨳꨀြင္ꨳꨀꨤင္ꨲꨬလꨳ ေတꨟပ္ꨵꨟြင္းလြင္ꨳꨀုမ္းꨀမ္ꨁြင္ꨀူꨳꨅိူဝ္ꨵꨅꨤတ္ꨳꨅိုင္ꨳမိူင္း ꨀꨮꨣꨲ ꨓꨯယူꨲ။ ꨡိင္ꨓိူဝ္လိꨀ္ꨳꨟူမ္ꨳမꨤꨯꨓိဝ္ꨲꨀလီႊယိူဝ္ႊ ပီႊ 2015 ꨓီႊꨓꨓ္ꨵေသ ꨀူꨳꨅိူဝ္ꨵꨅꨤတ္ꨳꨅိုင္ꨳ မိူင္းေꨀꨣꨳ လꨯꨳပိုတ္ꨲပꨓ္သꨱꨓ္ꨳတꨤင္းꨀꨤꨓ္မꨤꨀ္ꨳမီး ꨁြင္မိူင္းꨡီꨲရꨤꨓ္ꨲꨁဝ္မꨣးယူꨲယဝ္ꨵ။ လိꨀ္ꨳꨟူမ္ꨳမꨤꨯ ꨓိဝ္ꨲꨀလီႊယိူဝ္ႊꨓꨯꨵ ꨁꨤဝ္းတꨤင္းꨟိုင္(3)ပီႊꨀူꨉ္းေသ မိူင္းꨡေမꨲရိꨀꨤꨓ္ꨲလꨯꨳထြꨯတူဝ္ꨡြꨀ္ꨲꨀꨮꨣꨲ တီꨳꨓꨮ္း လိꨀ္ꨳꨟူမ္ꨳမꨤꨯꨓိဝ္ꨲꨀလီႊယိူဝ္ႊ ပီႊ 2015 ꨓီႊꨓꨓ္ꨵယူꨲ။ ေတꨣꨲꨬꨓꨲထရꨤမ္ꨵ လꨤတ္ꨳဝꨣꨳ တပ္ꨵသိုꨀ္း ꨡီꨲရꨤꨓ္ꨲꨁဝ္ꨓꨯꨵ ꨁဝ္ꨳပꨱꨓ္ꨅုမ္းေꨀꨣꨲꨀꨤꨓ္ꨟꨤꨯꨵꨓꨯꨬလꨳ ငဝ္းလꨤꨯးꨀꨤꨓ္ꨀပ္းသိုပ္ꨲꨓꨮ္းꨬꨀꨳꨀꨤင္ မိူင္းꨡေမꨲရိꨀꨤꨓ္ꨲꨬလꨳ မိူင္းꨡီꨲရꨤꨓ္ꨲေꨀꨣꨳ ꨅင္ꨲလꨯꨳꨀိူတ္ꨲꨁိုꨓ္ꨳꨟꨤဝ္ꨵꨟꨰင္းမꨣး ေတꨣꨲထိုင္ဝꨓ္းမိူဝ္ꨳ ꨓꨯꨵယဝ္ꨵ။
ပꨤꨓ္ေတꨣꨲꨬꨓꨲထရꨤမ္ꨵꨬလꨳ ꨡလီꨲꨁꨣꨲေမꨲꨓီꨲ
လြင္ꨳꨀပ္းသိုပ္ꨲတိတ္းေတꨣꨲ ꨓꨮ္းꨬꨀꨳမိူင္းꨡေမꨲရိꨀꨤꨓ္ꨬလꨳ မိူင္းꨡီꨲရꨤꨓ္ꨲ ꨓꨮ္းပꨤꨓ္ေတꨣꨲ ꨬꨓꨲထရꨤမ္ꨵꨬလꨳ ꨡလီꨲꨁꨣꨲေမꨲꨓီꨲ ေꨀꨣꨵပꨱꨓ္ꨗူꨳ ꨡြꨓ္ꨟူဝ္မိူင္းꨡီꨲရꨤꨓ္ꨲယꨤမ္းလꨱဝ္ꨓꨯꨵ လꨯꨳꨟꨓ္မီး လြင္ꨳꨁꨱင္ꨳꨁꨰင္ေတꨵေတꨵ။ ေတꨣꨲꨬꨓထရꨤမ္ꨵ ꨡမ္ꨲလူတ္းယြမ္းပꨓ္ ꨀꨤꨓ္ꨬꨟꨳꨟꨤမ္ꨳပိꨀ္ꨵꨡိုတ္းꨓိူဝ္ မိူင္းꨡီꨲရꨤꨓ္ꨲေသꨡမ္ꨲꨀꨣး လꨯꨳတမ္းဝꨤင္းလြင္ꨳꨬꨟꨳꨟꨤမ္ꨳꨡꨓ္မꨮ္ꨲꨀꨮꨣꨲထꨰင္ꨳꨀြꨓ္ꨳ။ ထရꨤမ္ꨵꨡꨤင္ꨳ ꨡꨤꨓ္းꨡဝ္လိူင္ꨳꨀꨤꨓ္ꨓိူဝ္မိူင္းꨡီꨲရꨤꨓ္ꨲ လူꨉ္ꨳꨀꨤꨓ္သိုꨀ္းထꨰင္ꨳꨀြꨓ္ꨲ။ ꨗꨤꨯꨲꨡီꨲရꨤꨓ္ꨲꨁဝ္ေꨀꨣꨳ ပိုꨓ္ ꨗꨤဝ္ꨲꨡြꨀ္ꨲဝꨣꨳ ေတꨡမ္ꨲယꨤင္ꨳꨅြမ္းသꨱꨓ္ꨳတꨤင္းေꨁꨣꨳတူꨀ္းလူင္း လိꨀ္ꨳꨟူမ္ꨳမꨤꨯပီႊ 2015 ꨓီႊ ꨓꨯယူꨲ။ ꨀြပ္ꨳꨓꨓ္ꨬလꨳ ꨅိုင္ꨳမိူင္းꨓꨮ္းလုမ္ꨳꨘꨣꨵတꨤင္းသꨱင္ꨳေꨀꨣꨳ လꨯꨳꨟြပ္ꨲꨟူဝ္ꨅꨮ္ꨡြꨓ္ꨀꨓ္ပꨮ္ꨵတူꨉ္း ငဝ္းလꨤꨯး မိူင္းꨡေမꨲရိꨀꨤꨓ္ꨲꨬလꨳ မိူင္းꨡီꨲရꨤတ္ꨵꨀꨮꨣꨲယူꨲ။

Top