You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၸတ်းၽႅၼ်ၶႃႈႁႅမ်ပႅတ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ

ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၸတ်းၽႅၼ်ၶႃႈႁႅမ်ပႅတ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ

January 7,2020
By – သႅင်ၸိုင်ႈ
ႁူဝ်ႁႅၵ်ႈပီႊမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ 2020 ၼီႊၼႆႉ တေႃႇၼႄႇထရၢမ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈၸီႉသင်ႇ ၶဝ်ႈႁူပ်ႈသိမ်းၶႃႈႁႅမ်ပႅတ်ႈ ၵႃႊသမ်ႇ ၸူႇလေႇမၼီႊ ၵေႃႉပဵၼ်ၸွမ်သိုၵ်း ဢၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင် ၼႂ်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။
ထရၢမ်ႉဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ “ ယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသေ လွင်ႈဢၼ်ၶႃႈၶႂ်ႈႁဵတ်းလိူဝ်သေ ပိူၼ်ႈလႄႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းလိူဝ်သေပိူၼ်ႈၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၶႄႇႁႄႉၵင်ႈၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်း မိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ပူၼ်ႉမႃးယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ဝၼ်းသုၵ်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဢ မေႇရိၵၢၼ်ႇႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁပ်ႉၶေႃႈသင်ႇတီႈၶႃႈႁဝ်းသေ လႆႈၶႃႈႁႅမ်ပႅတ်ႈ ၵႃႊသမ်ႇ ၸူႇလေႇမၼီႊ (Qusem Soleomani)ၽူႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၸၼ်ႉသုင်သုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ ဢွင်ႇမၢၼ်လီငၢမ်း ယူႇ။ ၵႃႊသမ်ႇ လႆႈဝၢင်းၽႅၼ် တႃႇဢဝ်လၢႆးႁူၵ်ႉႁၢႆႉလူင်သေ တိုၵ်းတေႃးပႅတ်ႈၽွင်းတၢင်လႄႈ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁူႉၽႅၼ်ၵၢၼ်မၼ်းဢွၼ်တၢင်း လႄႈ လႆႈၶႃႈႁႅမ်မၼ်းပႅတ်ႈဢွၼ်တၢင်း” ၼႆယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၵႃႊသမ်ႇ ၸူႇလေႇမၼီႊ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉဢိတ်ႉၸလၢမ်ႉ မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ (ၵေႃႉၶူၼ်ႁူဝ်ၶၢဝ်) ဢၼ်ထုၵ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၶႃႈႁႅမ်ပႅတ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ- 3.1.2020

တႃႇတေတွပ်ႇတႅၼ်းၶိုၼ်း လွင်ႈလူႉသုမ်းၽၢႆႇမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ ထရၢမ်ႉ တေသိုပ်ႇၽဵဝ်ႈ မူၺ်ႉပႅတ်ႈ ႁူင်းသဝ်းၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း ၶွင်မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈၼႆႉလႄႈ ၽၢႆႇမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ၵေႃႈ မီးၶေႃႈတုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်းဝႃႈ တေဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉႁဵတ်းၸွမ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၼိဝ်ႊၵလီႊယိူဝ်ႊ ဢၼ်လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵၼ်မႃး ၼႂ်းပီႊ 2015 ၼီႊၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။
ထႁၢမ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၶႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈသင်ႇလၢတ်ႈထိုင် ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၶဝ်၊ သင်ဝႃႈမီးလွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ဝၢင်းၽႅၼ်တႃႇၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ၶွင်မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ဝႆႉယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉၸိုင် ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇႁဝ်း တေသွၵ်ႈတဝ် ၽႅဝ်ႈမူၺ်ႉပႅတ်ႈသူ။ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ တေဢွၼ်ဢဝ်ၽွင်းတၢင်လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈ သေ ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈလႄႈ ဢိၵ်ႇတင်းၸုမ်းဢူၺ်းလီႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇ။ ၸုမ်းလၢႆး လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉဢိတ်ႉၸလၢမ်ႇ ဢၼ်ၵႃႊသမ်ႇ ၸူႇလေႇမၼီႊ ဢွၼ်ႁူဝ်မႃးပီႊယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ၼႆႉ လႆႈ တိုၵ်းတေႃးပႅတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇမၼ်း” ၼႆ ယူႇ။
လွင်ႈဢၼ်ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၸတ်းၽႅၼ်ၶႃႈႁႅမ်ပႅတ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ ၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလႄႈ မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇ မီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ် ႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်း ၼႆယူႇ။

Top