You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ > ၼုမ်ႇၸၢႆး(3)ၵေႃႉ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ တီႈပၢင်ၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၼုမ်ႇၸၢႆး(3)ၵေႃႉ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ တီႈပၢင်ၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

December 28,2019
By – သႅင်ၸိုင်ႈ
ၼႂ်းလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 28 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:00 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ် ၶီႇၵႃးသီလမ်သေ ၵႂႃႇပိုတ်းယိုဝ်းၼုမ်ႇၸၢႆး(3)ၵေႃႉ တီႈသူၼ်မႆႉသၵ်း ႁိမ်းပၢင်ၵိၼ်ၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ မွၵ်ႈ(100)မီႇတႃႇ ၸပ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လႃႈသဵဝ်ႈလႄႈ သီႇပေႃႉ ဢိူင်ႇတူၼ်ႈၵႅင်း ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဝႃႈၼႆ။


ၼုမ်ႇၸၢႆး(3)ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉပိုၼ်းတူဝ် ၸိုဝ်ႈသဵင်တီႈယူႇတၼ်းႁဵင်းၼႆ သေတႃႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၼုမ်ႇၸၢႆး(3)ၵေႃႉၼႆႉ မီးလွင်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵၢၼ်ၵိၼ်ၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆယူႇ။ ဝၢႆးပဵၼ် ပၼ်ႁႃယဝ်ႉ မႅၼ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 8:00 မူင်းပၢႆပၢႆၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်မၢၼ်ႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ လႆႈၵႂႃႇ ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း တီႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃ ၼႆယူႇ။


ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်မၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ“ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢႆး(3)ၵေႃႉ လႆႈထုၵ်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈၼႆၼၼ်ႉမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈၶဝ်(3)ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၽႂ်၊ ယူႇတီႈလႂ် တၼ်း ႁဵင်းပႆႇလႆႈႁူႉတႅတ်ႈတေႃးလႄႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၸွပ်ႇသွပ်ႇတူၺ်းထႅင်ႈယူႇ” ၼႆယဝ်ႉ။
ပၢင်ၵိၼ်ၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်မီးၼႂ်းသူၼ်မႆႉသၵ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ ၸပ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် သီႇပေႃႉ- လႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ဢမ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁႄႉႁၢမ်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈလႄႈ လွင်ႈၶႃႈႁိမ်ၵၼ် တၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမီးမႃးယူႇၵူႊပီႊ ၼႆယဝ်ႉ။

Top