You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > ၽၢႆႇတပ်ႉၼမ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုဝ်ႉလႆႈသၢင်းၽေႃးလမ်ၼမ်ႉ Kilo Class တီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယိူဝ်ႊ

ၽၢႆႇတပ်ႉၼမ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုဝ်ႉလႆႈသၢင်းၽေႃးလမ်ၼမ်ႉ Kilo Class တီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယိူဝ်ႊ

December 7,2019
By – သႅင်ၸိုင်ႈ
တီႈၼႅင်ႈၶၢဝ်ႇလူႇလွမ်ပႂ်ႉပႃးၵၢၼ်သိုၵ်း ၶွင်မိူင်းပၢင်းၵလႃးတိတ်ႉ defseca.com ၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၶၢဝ်ႇ ဝႆႉဝႃႈ မိူင်းဢိၼ်းတီးယိူဝ်ႊ သူင်ႇပၼ်သၢင်းၽေႃးလမ်ၼမ်ႉ Kilo Class တီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။
ၼႂ်းလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 24 ဝၼ်း ႁၢင်ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈတပ်ႉၼမ်ႉ ၶွင်တပ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သၢင်းၽေႃးလမ်ၼမ်ႉ Kilo Class ၵေႃႈ တေလုၵ်ႉတီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယိူဝ်ႊသေ ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၼႃႈၵၢၼ် တီႈၼႂ်းတပ်ႉၼမ်ႉ ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းၼႆႉ ၼႆယူႇ။
သၢင်းၽေႃးလမ်ၼမ်ႉ Kilo Class ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈႁပ်ႉသိုဝ်ႉဢဝ်တီႈမိူင်းဢိၼ်းတီး ယိူဝ်ႊၼႆႉ လႆႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၼႃႈၵၢၼ်တီႈၼႂ်းတပ်ႉၼမ်ႉမိူင်းဢိၼ်းတီးယိူဝ်ႊ တင်ႈတေႇပီႊ 1988 ၼီႊ သေ ၼႂ်းႁၢင်ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ တေၶိုၼ်းသိုပ်ႇႁၢပ်ႇထၢမ်းၼႃႈၵၢၼ် တီႈၼႂ်းတပ်ႉၼမ်ႉ ၶွင်တပ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆယူႇ။ သၢင်းၽေႃးလမ်ၼမ်ႉ Kilo Class ၼႆႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းႁႅင်းတီႇၸႄႇ ဢီႇလႅၵ်ႉထေႃး ၼိၵ်ႉသေ ၼမ်ႉၼၵ်းႁႅင်းၸင်ႈ တေမီးမွၵ်ႈ(3000)တၢၼ်ႇၼႆယူႇ။
တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈသိုဝ်ႉဢဝ်သၢင်းၽေႃး လမ်ၼမ်ႉတီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယိူဝ်ႊသေဢမ်ႇၵႃး တေသိုပ်ႇသိုဝ်ႉဢဝ်သၢင်းၽေႃးလမ်ၼမ်ႉ တီႈမိူင်း ရတ်ႉသျႃးထႅင်ႈၼႆယူႇ။

Top