You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ > မေးၼၢင်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ(AA)ထုၵ်ႇၺႃးၺွပ်းတီႈၵဵင်းမႆႇ December 7,2019

မေးၼၢင်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ(AA)ထုၵ်ႇၺႃးၺွပ်းတီႈၵဵင်းမႆႇ December 7,2019

By – သႅင်ၸိုင်ႈ
ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 4 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ မၼိၼ်းၸေႃႇၽိဝ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ် မေးၼၢင်း ဢိၵ်ႇတင်းလုၵ်ႈလၢင်း ၸွမ်ႁၢၼ်/ ထုၼ်းမျႅတ်ႉၼၢႆႇ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ (AA) လႆႈထုၵ်ႇတပ်ႉႁၢၼ်ထႆး ၽၢႆႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ၸေႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တိၺွပ်း တူဝ်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ထုၼ်းမျႅတ်ႉၼၢႆႇ လႄႈ မၼိၼ်းၸေႃႇၽိဝ်ႇ

ၼႂ်းလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 6 ဝၼ်း ယၢမ်းတဵင်ႈဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး လႆႈတမ်းၽႅၼ် တႃႇဢဝ် တူဝ်မၼိၼ်းၸေႃႇၽိဝ်ႇလႄႈ လုၵ်ႈလၢင်း(2)ၵေႃႉ ဢၢပ်ႈပၼ်ၼႂ်းမိုဝ်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး ၼႆသေတႃႉ ၶပ်ႉမၢႆၽႅၼ်ၵၢၼ် လႆႈႁၢမ်းႁၢင်ႉလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈ ၼႆယူႇ။
ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇတူၺ်း ၵေႃႈ လႆႈႁူႉဝႃႈၶပ်ႉမၢႆၶၢဝ်းတၢင်းတႃႇဢၢပ်ႈၶိုၼ်းတူဝ် ၽူႈၽိတ်းၾိင်ႈၼၼ်ႉ လႆႈၵၢတ်ႈၵႂႃႇ။ တႃႇ တေဢၢပ်ႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ထၢင်ႇဝႃႈပဵၼ်ဝၼ်းထီႉမိူဝ်ႈၼႆႉၼႆလႄႈ ၽၢႆႇ(ၸယၽ)လႄႈ တပ်ႉႁၢၼ် ၶဝ်ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇပႂ်ႉႁပ်ႉတီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈၶပ်ႉမၢႆၶၢဝ်းတၢင်း လႆႈ ၵၢတ်ႈၵႂႃႇလႄႈ လႆႈၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမႃး ႁင်းၽႂ်မၼ်း။ တေပဵၼ်ဢၢပ်ႈတူဝ်ၶိုၼ်း မိူဝ်ႈလႂ်ၼႆ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶႃႈႁဝ်းတေသိုပ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်ယူႇ။ ငဝ်းလၢႆးတၢင်းသဵင်ႈၵေႃႈ ၶႃႈႁဝ်းတိုၵ်ႉလႆႈႁူႉငိၼ်း ဝႆႉ မွၵ်ႈၵႃႈၼႆႉၵူၺ်း” ၼႆယူႇ။
မၼိၼ်းၸေႃႇၽိဝ်ႇလႄႈ လုၵ်ႈယိင်း ဢႃႇယူႉ(11)ၶူပ်ႇလႄႈ လုၵ်ႈၸၢႆးဢွၼ်ႇ ဢႃႇယူႉ(11)လိူၼ် ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး ၸွမ်ႁၢၼ်/ ထုၼ်းမျႅတ်ႉၼၢႆႇ လႆႈထုၵ်ႇတိၺွပ်းတူဝ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ သေဢမ်ႇၵႃး မမူဝ်းၼိၼ်းၽိဝ်ႇလႄႈ ၵူဝ်ႇၵျေႃႇၼၢႆႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၼွင်ႉယိင်းလႄႈ ၼွင်ႉၶူၺ်မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇၵူတ်ႇထတ်းတူဝ် တီႈလုမ်းတြႃး ၸေႈဝဵင်းမယၢၼ်းၵုင်း ဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ လူၺ်ႈမၢႆမီႈ ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ပူၵ်ႉမ -52(ၵ) ၼႆယူႇ။

Top