You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > တပ်ႉသိုပ်းမၢၼ်ႈသိမ်းလႆႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼႂ်းသူၼ်ၼဵင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်မိူင်း တၢင်းၼမ်တၢင်းလၢႆ

တပ်ႉသိုပ်းမၢၼ်ႈသိမ်းလႆႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼႂ်းသူၼ်ၼဵင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်မိူင်း တၢင်းၼမ်တၢင်းလၢႆ

November – 24,2019

By – Hseng Zaing

ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 23 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းလႆႈၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၸေႈ မဵဝ်း တီႈၼႂ်းသူၼ်ၼဵင်ႈ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်မိူင်း ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၼႃႈတီႈသုၼ်ႇလႆႈဢုပ်ႉပိူင်တပ်ႉ သိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA) ၸေႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇတပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းလႆႈ တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်မိူင်း

ၸွမ်ႁၢၼ်/ ဢွင်ႇၵျေႃႇၸေႃး ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းတိူင်ႈၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ(ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ)လၢတ်ႈ ၼႄတီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ “ ၶိူင်ႈၶွင်ႈၵၢင်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တီႉၺွပ်းလႆႈၼႂ်းႁွင်ႈတႂ်ႈလိၼ် ဢၼ်မီး ၵိုၵ်းသုမ်ႉထဵင် သူၼ်ၼႅင်ႈ။ သူၼ်ၼႅင်ႈၼႆႉ မီးၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်မိူင်းသေ တၢင်းၵႆ ၵၼ်တေမီးမွၵ်ႈ(800)မီႇတႃႇ” ၼႆယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – မိၵ်ႈမၢႆၶူဝ်းသိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈလႄႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းလႆႈ တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်မိူင်း

ၶိူင်ႈၶွင်ႈၵွင်ႇ ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တီႉၺွပ်းလႆႈၼႆႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်ၶိူင်ႈယိပ်းမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်း ယၢမ်း ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA)ၼႆသေ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းလႆႈပႃး ၵွင်ႈယိုဝ်းႁိူဝ်း မိၼ်း(1)ၵၼ်း၊ မၢၵ်ႇပွမ်းမူၼ်း၊ တိူၵ်ႈမၢၵ်ႇၵွင်ႈ၊ ၵွင်ႈၸၢၵ်ႈ မွၵ်ႈ(30)လဝ်း(ပႃးမၢၵ်ႇ)၊ ၵွင်ႈRPG-7 (16)လဝ်း၊ ၵွင်ႈ RPG-5(5)လဝ်း၊ ၵွင်ႈ M.16 မွၵ်ႈ(10)လဝ်း(ပႃးမၢၵ်ႇပႃးမႅၵ်ႉ)၊ ၵွင်ႈ M.22 (110)လဝ်း (ပႃးမၢၵ်ႇပႃးမႅၵ်ႉ)ၸိူဝ်းၼႆႉတင်းၼမ်တင်းလၢႆၼႆယဝ်ႉ။

Top