You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ယိုၼ်ၸူးၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႃႇပိၼ်ႇလႅၵ်ႈၶႃႈႁၢႆးသိုၵ်း

တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ယိုၼ်ၸူးၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႃႇပိၼ်ႇလႅၵ်ႈၶႃႈႁၢႆးသိုၵ်း

November – 12,2019

By – Hseng Zaing

ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ယိုၼ်ယၼ်ဝႃႈ သင်မီးၽူႈၵႅဝ်ႇၵၢင်ၸိုင် တေဢဝ်ၶႃႈႁၢႆးသိုၵ်း(17)ၵေႃႉ ၸိူဝ်းမီးလွင်ႈၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ်တင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ပိၼ်ႈလႅၵ်ႈဢဝ်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ် ထုၵ်ႇတင်း ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ထၢင်ႇထိူမ်ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း(AA)ၼၼ်ႉၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

တီႈၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉ တႅမ်ႈၼႄဝႃႈ ၶႃႈႁၢႆးသိုၵ်းၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇတိၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ(AA) လႆႈလုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင်ဝႆႉ ၸွမ်းပၵ်းပိူင်ၶႃႈႁၢႆးသိုၵ်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တိၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေမီးလွင်ႈလုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင်ၶဝ်လီယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပႃႇ 26 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၵူတ်ႇထတ်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈယေႇမဵတ်ႉ ၸေႈဝဵင်းလွႆရသေႉသေ လႆႈၵူတ်ႇထတ်း တူၺ်းၵူၼ်းမိူင်းၼိူဝ်လူတ်ႉၵႃးသူၺ်ႇၼႃႇတီႇၼၼ်ႉၵႂႃႇယူႇ။ ၵူၼ်းမိူင်း 25 ၵေႃႉဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်း ၵုမ်းၶင်ဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈပွႆႇၶိုၼ်း ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 5 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 11 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ ၼႂ်း မိူင်းရၶႅင်ႇ ယွၼ်ႉၵႆႉမီးပၢင်တိုၵ်းလႄႈ မႆႈၸႂ်ၼိူဝ်ၶႃႈႁၢႆးသိုၵ်းၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တိၺႃးမၢၵ်ႇ လူင် ၼႆယဝ်ႉ။

Top