You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA တေဢမ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း Bilateral ႁင်းၶေႃ တိုၼ်းတေလူင်းလၢႆးလိုဝ်းၸွမ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် တီႈလဵဝ်ၵၼ်

တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA တေဢမ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း Bilateral ႁင်းၶေႃ တိုၼ်းတေလူင်းလၢႆးလိုဝ်းၸွမ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ် တီႈလဵဝ်ၵၼ်

November – 12,2019

By – Hseng Zaing

မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉၼၼ်ႉ မီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃမိူင်းၶၢင် KIA တေဢမ်ႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း Bilateral Ceasefire Agreement ၼႆလႄႈ ၵပ်းၵၢႆႇ လူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်/ ၼေႃႇပူႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ(KIO/ KIA) လႆႈမီးၶေႃႈတုမ်ႉ တွပ်ႇၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼေႃႇပူႇလၢတ်ႈဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းၶၢင်(KIO/ KIA) တေဢမ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈ မိူင်း Bilateral ႁင်းၶေႃႈ တေႁူမ်ႈၵၼ်တင်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇသေ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵႂႃႇ ၼႂ်း ဝၼ်းလဵဝ် တီႈလဵဝ်ၵၼ်ၼႆသေတႃႉ တႃႇတေလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ တေလူင်းမိူဝ်ႈလႂ်၊ တီႈလႂ် ၼႆၼၼ်ႉတႄႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ပႆႇလႆႈႁူႉၸႅင်ႈလႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

“ လွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ တေလူင်းလၢႆးမိုဝ်း Bilateral ၵႂႃႇ ႁင်းၽႂ်မၼ်းၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ။ ၶၢဝ်ႇ ႁူဝ်ၼႆႉ လုၵ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ KNG သေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ။ လွင်ႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ။ လွင်ႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈတေလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈမီးမူႇပိူင်မၼ်းဝႆႉယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တေလူင်းမိူဝ်ႈ လႂ်၊ တီႈလႂ်ၼႆၼၼ်ႉတႄႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇမီးၶေႃႈတႅပ်းတတ်းပုတ်းၶၢတ်ႇတၢႆတူဝ်။ လွင်ႈ ဢၼ်ၸုမ်း KIO ႁဝ်းၶႃႈ တေလူင်းလၢႆးမိုဝ်းႁင်းၶေႃၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ။ ပေႃးလူင်း ၵေႃႈ တေႁူမ်ႈၵၼ်တင်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇသေ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်၊ တီႈလဵဝ် ၵၼ်” ၼႆယဝ်ႉ။

Top