You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ ၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်းလွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ယွၼ်းပိၼ်ႇလႅၵ်ႈၶႃႈႁၢႆးသိုၵ်း

ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ ၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်းလွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ယွၼ်းပိၼ်ႇလႅၵ်ႈၶႃႈႁၢႆးသိုၵ်း

November – 12,2019

By – Hseng Zaing

ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 11 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိုၼ်ၸူးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႃႇဢဝ်ၶႃႈႁၢႆးသိုၵ်း ၸိူဝ်းမီးလွင်ႈၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ်တင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၼ်ႇလႅၵ်ႈဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းထုၵ်ႇထၢင်ႇထိူမ်ႇပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 12 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ်/ ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသူၼ်းတုမ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈ တုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်းဝႃႈ “ၶႃႈႁၢႆးသိုၵ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်းဢၼ် ထုၵ်ႇတိၺွပ်းၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇတိၺွပ်းလႆႈယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈႁွင်ႉပဵၼ်ၶႃႈႁၢႆးသိုၵ်း၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ် ဢွၵ်ႇတႃႈဢွၵ်ႇတၢင်းသေ ထုၵ်ႇတိၺွပ်းၵူၺ်း။ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၶဝ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ်။ လွင်ႈၶဝ်ႁဵတ်းလႄႈ လွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်းၼႆႉ မၼ်းပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်။ လွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈ တိ ၺွပ်းၵူၼ်းၼႆႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈလၢႆးၵၢၼ်သေ တိၺွပ်းဢၢပ်ႈပၼ်တီႈလုမ်း တတ်းသိၼ်(လုမ်းတြႃး)သေ ၸႅတ်ႈထၢမ်။ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈမိူင်းလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇမီးလၢႆးတၢင်းတႃႇတေ ႁူပ်ႉထူပ်းငူပ်ႉ ငီႉၵၼ်တင်း မုၵ်ႉၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ” ၼႆယဝ်ႉ။

Top