You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸွမ်းႁိမ်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၵူတ်ႉၶၢႆ

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸွမ်းႁိမ်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၵူတ်ႉၶၢႆ

November – 12,2019

By – Hseng Zaing

ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 11 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ တူင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ၊ တၢင်ႇဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ မိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၽူႈမီးၸၼ်ႉထၢၼ်ႈသုင် ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA)

ၸဝ်ႈႁၢၼ်/ တႃႉၽူင်းၵျေႃႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း TNLA လၢတ်ႈဝႃႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်းဝၼ်းသေ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ ၼႂ်း ဝၢၼ်ႈလွႆပိင် ဢိူင်ႇဝဵင်းမႂ်ႇ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇၼၼ်ႉလႄႈ မၢၵ်ႇလူင်လႆႈတိုဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လူႉလႅဝ်ၵႂႃႇၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

“ ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တႄႉ ပဵၼ်ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၼမ်ႉသၼ်ႇလႄႈ ၵျွၵ်ႉမႄး ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။ ပဵၼ်ၸဵမ်မိူဝ်ႈၵၢင်ၼႂ်။ ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ပဵၼ်ၵမ်းပဵၼ်ၵမ်း ပဵၼ်တင်းဝၼ်းယဝ်ႉ။ တပ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ(88)လႄႈ တပ်ႉၶလယ(77)လႆႈႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်သေ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉ ၵွင်(765)လႄႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။ ပေႃးၶဝ်ၶိုၼ်ႈမႃးၵေႃႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။ မၢၵ်ႇ လူင်ၵေႃႈ ပိုတ်းယိုဝ်းဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး” ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်း TNLA မီးဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈလွႆပိင်ၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵွင်းလူင်သေပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

“ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလုၵ်ႉတီႈမိူင်းငေႃႉသေ ပိုတ်းယိုဝ်း၊ ၼႂ်းထုင်ႉ ၼႆႉ မီးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉမ(77)ၵူၺ်း။ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ၵျွင်း မုၼ်ၸဝ်ႈလႄႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇပေႃးၵိုတ်းၼမ်။ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၵေႃႈ ယွၼ်ႉ ပဵၼ်ပွႆးၼႆလႄႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈပွႆးၵမ်ႈၽွင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈၶၢဝ်ႇၸိူင်ႉ ႁိုဝ်တႄႉၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ။ လႆႈဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ပိုတ်းယိုဝ်း မႃးတူၵ်းသႂ်ႇၼိူဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်း(3)လင်၊ တီႈႁိမ်း ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၵေႃႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇၼိုင်ႈလုၵ်ႈ” ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ၊ ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ၊ ၼမ်ႉတူႈ၊ ၼမ်ႉသၼ်ႇ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ၵႆႉၵႆႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇ။ တေႃႇထိုင် ပီႊ 2019 ၼီႊသဵင်ႈသုတ်းၼႆႉ တပ်ႉဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးတပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA)၊ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ(AA)လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ (MNDAA) ၶဝ် လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်း ၽၢႆႇလဵဝ်မႃးသေဢမ်ႇၵႃး ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈတႃႇတေလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ လႆႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းတင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ဝႆႉယူႇ။

ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇၼႆႉ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယိုၼ်ယၢၼ် တႃႇႁပ်ႉဢုပ်ႇၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်ႇႁွင်ႇ ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးတပ်ႉသိုၵ်းၶၢင် KIA/ KIO ၵႂႃႇသေ ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉတိမ်ႇပႃႇ 17 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈမီးၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်မႃးသေတႃႉ ပႆႇမီးၶေႃႈတႅပ်းတတ်းတၢႆတူဝ်မႃး ၼႆယူႇ။

Top