You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ > ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈထူပ်းႁၼ် ငဝ်ႈငႃႇသၢႆႁေႇငိူၼ်ႈၶမ်း ၼႂ်းၸေႈတိူင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈထူပ်းႁၼ် ငဝ်ႈငႃႇသၢႆႁေႇငိူၼ်ႈၶမ်း ၼႂ်းၸေႈတိူင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ

November 11,2019

By သႅင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈထူပ်းႁၼ် ငဝ်ႈငႃႇသၢႆႁေႇငိူၼ်ႈ ၶမ်း ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းႁူင်းၵၢၼ်တုမ်ႈႁုင်လိၼ်ပုၼ်ဢႄႇလ်ၾႃႇ မွၵ်ႈ 5-6 လၵ်းသေ မီးၽၢႆႇဢွၵ်ႇ ဝၢၼ်ႈဢွင်ႇတပျေႇ ၼႂ်းၸေႈတိူင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

သၢႆႁေႇငိူၼ်းၶမ်း ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇၶဝ် ထူပ်းႁၼ်သေ ဢွၼ်ၵၼ်ၶုတ်း၊ ႁွၼ်ႈ၊ တူမ်ႈႁုင်ယူႇၼႆႉ ပဵၼ်လွၵ်းလၢႆးၶုတ်းၶမ်း ၸွမ်းလူၺ်ႈၾိင်ႈထုင်း(Traditional Gold Mining) ၵူၺ်း သေ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ပႆႇပၼ်သုၼ်ႇ တႃႇႁႂ်ႈၶူင်းၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်းထၢၼ်ႈသုင်ၶဝ် ၶဝ်ႈၸိမ် ၸွမ်း ၼႆယူႇ။

ဢၼ်လၢၵ်ႈလၢႆးတႄႉ လႆႈႁၼ်ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႄႇ(2)ၵေႃႉ လူင်းၶုတ်းဝႆႉယူႇ။ လွၵ်းလၢႆးဢၼ်ၵူၼ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႄႇၶဝ် ၶုတ်းၶမ်းၼႆႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈတင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ မီးလွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်ဝႆႉသေ  လွင်ႈၼႆႉ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ပႆႇမီးလွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇၼိူဝ်လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၶဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းပီႊ 2017 ၼီႊၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈဢွင်ႇတပျေႇၶဝ် ယၢမ်ႈတင်ႈၶူင်း ၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်းထၢၼ်ႈလဵၵ်ႉသေ ၶုတ်းမႃးလႄႈ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၶမ်းၵေႃႈဢွၵ်ႇမၢၵ်ႈလီယူႇၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈဢၼ်ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႄႇၶဝ် မႃးတင်ႈၶူင်းၵၢၼ်သေ ၶုတ်းၶမ်းတီႈၼႂ်းၸေႈတိူင်းဝဵင်းလိူဝ်ၼႆႉ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ပႆႇႁၼ်မီးလွင်ႈ ဢွၵ်ႇၶေႃႈသၢၼ်ၶတ်းႁႄႉႁၢမ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ် ၼႆယူႇ။

Top