You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > မိူင်းၶေႇ တေဢဝ်လၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်းသေ တုမ်ႉတွပ်ႇမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ(မိူင်းပိတိၼ်ႇ)

မိူင်းၶေႇ တေဢဝ်လၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်းသေ တုမ်ႉတွပ်ႇမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ(မိူင်းပိတိၼ်ႇ)

September 12, 2019

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈ မိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ(ပိတိၼ်ႇ) လႆႈပွႆႇႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ပူၼ်ႉပႅၼ်လတ်းၶဝ်ႈၼႂ်း ၼႃႈတီႈၼမ်ႉပၢၵ်ႇလၢႆႇ မိူင်းၶေႇပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉသေ မိူင်းၶႄႇလႆႈတုမ်ႉတွပ်ႇဝႃႈ တေဢဝ်လၢႆး ၵၢၼ်သိုၵ်းသေ တွပ်ႇတႅၼ်းၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၶုၼ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၶေႇၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၵပ်းသၢၼ်မိူင်းပိတိၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ “မိူင်းဢိင်းၵလိတ်ႈ (ပိတိၼ်ႇ) မီးတၢင်းႁၼ်ဝႃႈ တေပွႆႇႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ဢၼ်တၢင်ႇပႃးႁိူဝ်းမိၼ် ၶွင်မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လတ်းၶဝ်ႈတီႈၵုၼ်သပ်ႉရႅတ်ႊတလေႊ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၼမ်ႉပၢၵ်ႇလၢႆႇမိူင်းၶေႇ ပွတ်းၸၢၼ်းၼႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢၼ်တႅမ်ႇယေႃႈတႃႇမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ” ၼႆယဝ်ႉ။

ၶုၼ်ၽွင်းလူင်မိူင်းၶေႇ လီႊသႅဝ်ႊမိင် (Liu Xiaoming) လၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၽၢႆႇသိုၵ်း မိူင်းလၢၼ်ႇတၢၼ်ႇၼၼ်ႉဝႃႈ “ တပ်ႉၼမ်ႉမိူင်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ(ပိတိၼ်ႇ)ဢမ်ႇၸွမ်းလၵ်းမၢႆသဵၼ်ႈ တၢင်းၼမ်ႉ ဢၼ်ၵူႊၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းတမ်းဝၢင်း” ၼႆယဝ်ႉ။

“ ၼမ်ႉပၢၵ်ႇလၢႆႇမိူင်းၶေႇပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ မၼ်းယႂ်ႇၵႂၢင်ႈၼႃႇ။ တၢင်းၵႂၢင်းမီးမွၵ်ႈ(3)လၢၼ်ႉၸတု ယၢၼ်းမီႇတႃႊ။ လွင်ႈၵႂႃႇမႃးပႆၼႂ်းၼႃႈတီႈၸိူဝ်းၼႆႉ မိူင်းၶေႇႁဝ်းဢမ်ႇသၢၼ်ၶတ်းသေတႃႉ ပေႃး ပူၼ်ႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းၼမ်ႉပၢၵ်ႇလၢႆႇမိူင်းၶေႇ မွၵ်ႈ 12 လၵ်းတႄႉၽိတ်းၾိင်ႈမၼ်းယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈဢမ်ႇ ပူၼ်ႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းၼႃႈတီႈၼမ်ႉပၢၵ်ႇလၢႆႇ ၶွင်မိူင်းၶေႇၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉၸိုင် တေဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃသင်။ ၼမ်ႉပၢၵ်ႇလၢႆႇမိူင်းၶေႇပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ မၼ်းယႂ်ႇၵႂၢင်ႈတႃႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းလႆႈလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း လႅဝ်းယူႇ” ၼႆယဝ်ႉ။

ၵုၼ်သပ်ႉရႅတ်ႊလႄႈ ၵုၼ်ပရႃႇသေလ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵုၼ်ပၢၵ်ႇလၢႆႇ ၼႃႈတီႈႁိမ်ၸိင်း ပဵၼ်ၵုၼ်ဢၼ် ၶဝ်ႈၼႂ်းလွၵ်းပိူင်မႁႃႇပွင်ၵၢၼ်ၵူႊၸိူဝ်းၸိူဝ်းလႄႈ မိူင်းၶေႇ၊ မိူင်းပီႇဝႅတ်ႉၼၢမ်း၊ မိူင်းၽလိပ်ႉပိၼ်း ၶဝ် တိုၵ်ႉလႆႈႁိမ်ၸိင်းၵၼ် တႃႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းလတ်းၽၢၼ်ႇၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၼႃႈတီႈၼမ်ႉပၢၵ်ႇလၢႆႇ မိူင်းၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉယူႇ။

Top