You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်မိူင်း > ၶုၼ်ၽွင်းလူင်မိူင်းဢိတ်ႉသ်ရေႊ ၸီႉၸမ်ႈၼိူဝ် လွင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႊ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၶိူင်ႈၼိဝ်ႇၵလီးယႃႊ

ၶုၼ်ၽွင်းလူင်မိူင်းဢိတ်ႉသ်ရေႊ ၸီႉၸမ်ႈၼိူဝ် လွင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႊ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၶိူင်ႈၼိဝ်ႇၵလီးယႃႊ

September 11, 2019

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉတိမ်ႇပႃႇ 9 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ ပိၼ်ႇၵျႃႇမိၼ်ႇၼေႇတၢၼ်ႇယႃႇႁူႊ ၵေႃႉပဵၼ်ၶုၼ် ၽွင်းလူင်မိူင်းဢိတ်ႉသ်ရေး ၸီႉၸမ်ႈဢွၵ်ႇဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႊ ၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ၸၢမ်းႁဵတ်းၶူင် ဢွၵ်ႇၶိူင်ႈၼိဝ်ႇၵလီးယႃႊ ဢွင်ႈတီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းလပ်ႉလိုၵ်ႉ တီႈဝဵင်းဢႃႊပႃႊတီးႁိ ၸိုင်ႈမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႊ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈဢၼ် ၼေႇတၢၼ်ႇယႃႇႁူႊ ၸီႉၸမ်ႈၼႄ ဢွင်ႈတီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းလပ်ႉလိုၵ်ႉ တီႈၶိူင်ဢွၵ်ႇၶိူင်ႈ ၼိဝ်ႇၵလီႇယႃႊ ၶွင်မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႊၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ ဢိတ်ႉသ်ရေႊသိမ်းလႆႈတပ်ႉဢီႇရၢၼ်ႊယဝ်ႉ ၼႂ်းပီႊ 2018 ၼီႊၼၼ်ႉ ၼေႇတၢၼ်ႇယႃႇႁူႊ လႆႈသွၵ်ႈႁၼ် လၵ်းထၢၼ်မၢႆတွင်း ဢွင်ႈတီႈႁဵတ်းၶိူင်ႈၼိဝ်ႇၵလီးယႃႊ ဢၼ်မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႊပိုၼ် ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇလူၺ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၶုၼ်ၽွင်းလူင် မိူင်းဢိတ်ႉသ်ရေႊ

ၵွပ်ႈဝႃႈမိူင်းဢိတ်ႉသ်ရေႊ လႆႈႁူႉႁၼ်လၵ်းထၢၼ် ဢွင်ႈတီႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇၶိူင်ႈၼိဝ်ႇၵလီးယႃႊၼၼ်ႉ လႄႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႊၶဝ် လႆႈယႃႉပႅတ်ႈဢွင်ႈတီႈလပ်ႉလိုၵ်ႉၼၼ်ႉၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၸွပ်ႇသွပ်ႇ ပၢႆးၶိူင်ႈဢၼူႉမိဝ်ႇၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း(IAEA)ၶဝ် ၵူတ်ထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈ မီးလွင်ႈၽၢင်ႁၢင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ႇ လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇရေႇၼီႇယၼ်ႇ တီႈၼႂ်းမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႊယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၼေႇတၢၼ်ႇၵေႃႈ လႆႈၸီႉၸမ်ႈဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႊ လပ်ႉလိုၵ်ႉၶူၼ်ႉၶႂႃႉၶူင်ဢွၵ်ႇၶိူင်ႈ ၼိဝ်ႇၵလီးယႃႊ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႊၵေႃႈ ပႆႇမီးလွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇသင်ၶိုၼ်း ၼႆယူႇ။

Top