You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ယႃႈမဝ်းၵမ် > တပ်ႉႁၢၼ်မၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၵူတ်ႉၶၢႆ တေႃႇၵႂႃႇတီႈမိူင်းၵုတ်ႈ မွၵ်ႈ(25)သႅၼ်မဵတ်ႉ ၼပ်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈသႅၼ်ပွင်း 50,820 ၵျၢပ်ႈ

တပ်ႉႁၢၼ်မၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၵူတ်ႉၶၢႆ တေႃႇၵႂႃႇတီႈမိူင်းၵုတ်ႈ မွၵ်ႈ(25)သႅၼ်မဵတ်ႉ ၼပ်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈသႅၼ်ပွင်း 50,820 ၵျၢပ်ႈ

September 11, 2019

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉတိမ်ႇပႃႇ 6 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းၼၼ်ႉ ၸယၽ(ၼွင်ၶဵဝ်) လႄႈတပ်ႉႁၢၼ်မၢၼ်ႈၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လႆႈႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်သေ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆသေ ဢၢင်ႈဢၢၼ်းတေႃႉ တၢင်ႇၵႂႃႇတီႈမိူင်းၵုတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈ တီႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်းတလေး-မူႇၸေႈ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၼၼ်ႉ မီးမွၵ်ႈ(25)သႅၼ်မဵတ်ႉ ၼပ်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈသႅၼ်ပွင်းမွၵ်ႈ(50,820)ၵျၢပ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈ ၼိူဝ်ၵႃး Revo Hilux ၶွင်မဵဝ်းၵျီး

တပ်ႉႁၢၼ်မၢၼ်ႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ “ တီႈၼိူဝ်ၵႃး Revo Hilux ဢၼ်မဵဝ်းၵျီးလႄႈ တဵင်းသူၺ်ႇ ႁေႃႈမႃးၸွမ်းတၢင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မၢၼ်းတလေး – မူႇၸေႈၼၼ်ႉ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ယႃႈမဝ်း ၵမ်ဢၼ်သိူင်ႇသိမ်းမႃးၼႂ်းၵႃးတၢင်းၼမ်။ ၵႃးလမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးဝႂ်လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၵူတ်းထတ်း ႁၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ပႃးမိၵ်ႈမၢႆ 88/1 တီႈၼႂ်းတူႈၽၢႆႇလင်ၵႃး။ ယႃႈမဝ်းၵမ်မီးမွၵ်ႈ(2541000) သႅၼ်မဵတ်ႉ ယေးမဵတ်ႉလႂ်ၼပ်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 20,00 ၵျၢပ်ႈသေ ႁူမ်ႈသဵင်ႈၵႃႈၶၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼပ်ႉ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈသႅၼ်ပွင်း(50820)ၵျၢပ်ႈ” ၼႆယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈ ၼိူဝ်ၵႃး Revo Hilux ၶွင်မဵဝ်းၵျီး

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တပ်ႉႁၢၼ်မၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈၵူတ်ႇထတ်းတွင်ႈထၢမ်တူၺ်း လီႇသႃႇ ဢႃႇယူႉမွၵ်ႈ(21)ၶူပ်ႇ ၵေႃႉဢၼ်ၸပ်းမႃးၸွမ်းၵႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႇၶၢႆသေ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇၵိၼ်ၸၢင်ႈတေႃႉယႃႈ လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းၵူတ်ႇၶၢႆ သူင်ႇထိုင်မိူင်းၵုတ်ႇ ၵႃႈတေႃႉတၢင်ႇ သူင်ႇ လႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 20 သႅၼ်ၵျၢပ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်မၢၼ်ႈ လႆႈဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ်ၼိူဝ် ၼေႇဢူးမေႃႇ(ႁွင်ႉ)မဵဝ်းၵျီးလႄႈ တဵင်းသူၺ်ႇ(2)ၵေႃႉ လူၺ်ႈမၢႆမီႈၽိတ်းၾိင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် 9/(က) ၼႆယဝ်ႉ။

Top