You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး > လွၵ်းၵၢတ်ႇၵႃႉၶၢႆ တီႈလႅၼ်လိၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ – မိူင်းၶႄႇ ပိုတ်ႇၶိုၼ်းယဝ်ႉ

လွၵ်းၵၢတ်ႇၵႃႉၶၢႆ တီႈလႅၼ်လိၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ – မိူင်းၶႄႇ ပိုတ်ႇၶိုၼ်းယဝ်ႉ

September 10, 2019

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်းမႃးလႄႈ တင်ႈတႄႇဢဝ်ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉတိၼ်ႇပႃႇ 6 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊမႃးၼႆႉ လွၵ်းၵၢတ်ႇၵႃႉၶၢႆ တီႈလႅၼ်လိၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ – မိူင်းၶႄႇ မီးၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆ မႃးၶိုၼ်းဝႃႈၼႆ။

ငိုၼ်းၶဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈမႃးတီႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလွၵ်းၵၢတ်ႇၵႃႉၶၢႆလႅၼ်လိၼ် မူႇၸေႈ – သူၺ်ႇလီႇၼႆႉ ယေႈဝၼ်းလႂ် ၼပ်ႉငိုၼ်းတေႃႇလႃႇ (13.6) ပီႇလီႇယၼ်ႊသေ တႄႇဢဝ်ၼႂ်းလိူၼ် ၸူႇလၢႆ 15 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉမႃး ယွၼ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ ၵၢၼ် ၵႃႉၶၢႆၼႂ်းၵႄႈၵၢင် မိူင်းမၢၼ်ႈ – မိူင်းၶႄႇၵေႃႈ ထိုင်တီႈလႆႈၵိုတ်းယိုတ်းဝႆႉၸူဝ်ႈၵႅပ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၵႃႉၵမ်ႈၽွင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ(2)မိူင်း လႆႈၵိုတ်းယင်ႉမႃးမွၵ်ႈ(2)ဝူင်ႈသေ ထိုင်မႃးၼႂ်းႁူဝ် လိူၼ်သႅပ်ႉတိမ်ႇပႃႇၼႆႉ ၶဝ်ႈသၢၼ်၊ ၵိူဝ်ဝၢၼ်၊ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၶိုၼ်းမႃးၶွၼ်ႈဝႆႉ တီႈလွၵ်း ၵၢတ်ႇမူႇၸေႈ။ ယေႈဝၼ်းလႂ်မိူင်းၶႄႇႁပ်ႉသိုဝ်ႉ ၶဝ်ႈသၢၼ်မွၵ်ႈ 3 မိုၼ်ႇထူင်၊ ၵိူဝ်ဝၢၼ် 1 မိုၼ်ထူင် တမ်ႈတီႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ” ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ်တီႈလႅၼ်လိၼ်မူႇၸေႈ ၶၼ်ၶဝ်ႈသၢၼ်ယေႈထူင်မီးမွၵ်ႈ(100)ယွၼ်ႇ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ (21,700)ၵျၢပ်ႈ၊ ၵိူဝ်ဝၢၼ်ယေႈထူင်မီးမွၵ်ႈ(140)ယွၼ်ႇ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ(30,000)ၵျၢပ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵႃး 12 မၢၵ်ႇဢၼ်တေႃႉတၢင်ႇၶဝ်ႈသၢၼ်လႄႈ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇတီႈလႅၼ်လိၼ်မူႇၸေႈ ၼၼ်ႉ ယေႈဝၼ်းလႂ်မီးယူႇ(15)လမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်းတီႈမူႇၸေႈ 1 ယွၼ်ႇလႂ် လႅၵ်ႈလႆႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ(212.7)ၵျၢပ်ႈ။ ၼႂ်းလွၵ်းၵၢတ်ႇၵႃႉ ၶၢႆမိူင်းမၢၼ်ႈ-မိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ သဵၼ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆမူႇၸေႈ-သူၺ်ႇလီၼႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်း 11 လိူၼ် ႁႃငိုၼ်းၶဝ်ႈပၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ(4.5)ပီႇလီႇယၼ်ႊတေႃႇလႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

Top