You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းၶၢဝ်းတၢင်း(1)လိူၼ်

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းၶၢဝ်းတၢင်း(1)လိူၼ်

September 10, 2019

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉတိမ်ႇပႃႇ 9 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ(MNTJP/ MNDAA)၊ တပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ(PSLF/ TNLA)လႄႈတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ(ULA/ AA) လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းသေ ယိုၼ်ႁပ်ႉတႃႇငူပ်ႉငီႉဢုပ်ႇဢူဝ်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း တေၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်း တင်ႈတေႇလိူၼ်ၼႂ်းလိူၼ် သႅပ်ႉတိမ်ႇပႃႇ 9 ဝၼ်း တေႃႇထိုင် လိူၼ်ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပႃႇ 8 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ၶၢဝ်းတၢင်း(1)လိူၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉတိမ်ႇပႃႇ 2 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇ “ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းယဝ်ႉ တေဢဝ်လၢႆးတၢင်းၵၢၼ်ဢုပ်ႇ ဢူဝ်းသေ သၢင်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၵႂႃႇ” ၼႆသေ ထိုင်မႃးၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉတိမ်ႇပႃႇ 9 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း လႆႈၶိုၼ်းဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (1)လိူၼ် ၼႆထႅင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ “ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ်ယူႇၼႆႉ သင်ဝႃႈၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်လၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်းသေ ၽိုတ်ႉၶဝ်ႈတိုၵ်းတေႃး၊ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းသေ တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်၊ ဢဝ်ၶိူင်ႈၵွင်ႈလူင်သေ ပိုတ်းယိုဝ်း၊ ဢဝ်လႅင်မိၼ်သေ တိုၵ်တေႃးတေႃႇသူႈမႃးမိူဝ်ႈလႂ်၊ တီႈလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း တေၸႂ်ႉတိုဝ်း လွၵ်းလၢႆးၵႅတ်ႇၶႄတူဝ်သေ တေႃႇသူႈၵႂႃႇၶိုၼ်း” ၼႆယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – သၢႆသိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA)တီႈၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း

ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၸဝ်ႈႁၢၼ် တႃႉၽူင်းၵျေႃႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA)လၢတ်ႈ ဝႃႈ“ ပိူင်လူင်တေႉ တႃႇၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ဢၼ်လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်မႃးၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ႁဝ်းၶႃႈတေၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်း တင်ႈတေႇဢဝ်ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉတိမ်ႇပႃႇ 9 ဝၼ်း တေႃႇထိုင် လိူၼ်ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပႃႇ 8 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ၶၢဝ်းတၢင်း(1)လိူၼ်။ မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ပၢင်တိုၵ်းလႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇ 3 တီႈ။ ၽၢႆႇၼိူဝ်ၵူတ်ႉၶၢႆ – ၼမ်ႉၽၢၵ်းလိူၼ်း ပဵၼ် 2 ပၢင်။ ၼႂ်းၼႆႉ ယၢမ်း 10 မူင်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း11 မူင်း ပဵၼ်ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ။ ဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1:30 မူင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ထႅင်ႈပွၵ်ႈၼိုင်ႈ။ တၢင်းၼမ်ႉသၼ်ႇၵေႃႈ ပဵၼ်တီႈၼိုင်ႈ။ လွင်ႈလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ၽၢႆႇႁဝ်းၶႃႈ လႆႈထွႆဢွၵ်ႇၸွမ်းတၢင်းသေ ၽၢႆႇတပ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈႁႅၼ်ႈသိုၵ်း ၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်းမႃးလႄႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်” ၼႆယဝ်ႉ။

ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းတၢင်တူဝ်ၽၢႆႇပွင်ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ(NRPC)လႄႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း ဢိၵ်ႇတင်းၸုမ်း(KIA) လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵဵဝ်ႇၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်မႃးသေ မီးၶေႃႈတူၵ်းလူင်းဝႃႈ ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉတိမ်ႇပႃႇ 16-17ဝၼ်းၼႆႉ သွင်ၽၢႆႇတေၶိုၼ်းႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈၼႆယူႇ။

တႃႇတေႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽၢႆႇၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း လႆႈမၵ်းမၼ်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်သၢင်း ဢွင်ႈတီႈငဝ်ႈငုၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းဝ(UWSA)ဝႃႈၼႆသေ ၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ မီးၶေႃႈတိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၵ်ႈမၼ်ႈပၼ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်း(ပိူင်လိူင်း) ဢၼ်ၽၢႆႇၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁယင်ႇ (3)ၸုမ်း တၢင်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸိူဝ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း(NCA)သေ ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉတိမ်ႇပႃႇ 10 ဝၼ်းၼႆႉ ၽူႈတၢင်တူဝ် ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တေႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ(10)ၸုမ်း ဢၼ်လႆႈလူင်း လၢႆးမိုဝ်း NCA တီႈတႃႈၵုင်ႈၵႂႃႇသေ တေသိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်း တႃႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ငမ်း ယဵၼ်ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇပီႊ 21 ၼၼ်ႉၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

Top