You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်မိူင်း > မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၸုမ်းဢူၺ်းလီမိူင်းဢူႊရေႃႉပႃႊ ႁႂ်ႈၾၢင်ႉသေၵပ်း သိုပ်ႇမိူင်းၶေႇ

မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၸုမ်းဢူၺ်းလီမိူင်းဢူႊရေႃႉပႃႊ ႁႂ်ႈၾၢင်ႉသေၵပ်း သိုပ်ႇမိူင်းၶေႇ

September 10, 2019

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉတိမ်ႇပႃႇ 7 ဝၼ်းၼၼ်ႉ မၢၵ်ႉဢႅတ်သ်ႇပႃႊ ဢေႇပီႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇ ၵႅတ်ႇၶႄမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇတေႁူမ်ႇငမ်းလႆႈလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉ မိူင်းၶႄႇလႆႈလၵ်ႉဢဝ်ပႆႇ ၺႃႇတၢင်းမေႃသေ ၸႂ်ႉတိုဝ်းဢဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ၵမ်ၵိၼ်းတေႃႇၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈၽၢၵ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးၸွမ်းၵၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉမႃးလႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီၸိုင်ႈမိူင်းဢူႊရေႃႉပႃႊ ထုၵ်ႇလီဝႆႉၾၢင်ႉသေ ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇၵၼ်တင်းမိူင်းၶႄႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢႅတ်သ်ႇပႃႊလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၸိုင်ႈမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈပိုင်ႈဢိင်ၼိူဝ်မိူင်းၶေႇ လူၺ်ႈၵၢၼ်ၽၢင်တိုၼ်းလၢင်း၊ ၵၢၼ်တေႃႉတၢင်ႇၵႃႉၶၢႆ ၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈသၢၼ်ၶတ်းႁဵတ်းၶဵၼ်တေႃႇမိူင်းၶႄႇ။ မိူင်းၶေႇၸႂ်ႉတိုဝ်း လွၵ်းလၢႆးၵမ်ၵိၼ်းၼိူဝ်ၵၢင်ၸႂ်ပိူၼ်ႈသေ တိူဝ်းၶႂၢၵ်ႈဢႃႇၼႃႇၶွင်သုၼ်ႇတူဝ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶဝ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူင်းဢ မေႇရိၵၢၼ်ႇ တိုၼ်းဝႄႈလွတ်ႈလွၵ်းလၢႆးမဵဝ်းၼႆႉ။ ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ လွင်ႈမိူင်းၶႄႇသေ ၸုမ်းဢူၺ်းလီမိူင်း ဢူႊရေႃႉပႃႊႁဝ်းၶဝ် တေဢမ်ႇပႆႇပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ် မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႈၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ” ၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းရၢတ်ႉသျႃႊၵေႃႈ လႆႈယႃႉပႅတ်ႈလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵုမ်းထိင်းၼိူဝ်ၵွင်ႈၵၢင်ႇၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမိူင်းဢူႊရေႃႉ ပႃႊမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်မႃး၊ မိူဝ်ႈပီႊ 2014 ၼီႊၼၼ်ႉ လႆႈၶဝ်ႈသိမ်းၶရၢႆႊမီႊယႃႊသေ တီႈၼႂ်းယူႊၵရဵၼ်ႊပွတ်း ဢွၵ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈပၼ်ႁႅင်းႁႂ်ႈၵၢၼ်တုၵ်းယွၼ်းသုၼ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ တိူဝ်းသုင်ၶိုၼ်ႈမႃး ဝႃႈၼႆ။

မၢၵ်ႇၼူၾႆးၽၢႆႇတပ်ႉလိၼ် ၶွင်မိူင်းရၢတ်ႉသျႃႊ ဢၼ်လႆႈႁၢင်ႈၵၢင်တေႃႇ မိူင်းဢူႉရေႃႊပႃႊၼၼ်ႉၵေႃႈ တေၸၢင်ႈပဵၼ်မၢၵ်ႇၼူၾႆး ၸိူဝ်းဢၼ်သႂ်ႇပႃးၼိဝ်ႇၵလီးယႃႊ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႊၼၼ်ႉၵေႃႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလႄႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ မီးလွင်ႈတၢင်း ႁၼ်ပိူင်ႈပၢႆႈတေႃႇၵၼ်၊ ၶေႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈမီးလွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်ဝႆႉလႄႈ ယူႇတီႈထရၢမ်ႉတေၸႂ်ႉတိုဝ်းလွၵ်း လၢႆးၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးသေ ၶိုၼ်ႈၵေးပၼ်ႁႅင်းၾႆးၼိူဝ်မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႊၵႂႃႇၼႆယူႇ။

ၸွမ်ၸိုင်ႈတေႃႇၼႄႇထရၢမ်ႉ လႆႈဝၢင်းၽႅၼ် တႃႇႁဵတ်းႁႂ်ႈမိူင်းဢီႇရၢၼ်ႊ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၼႂ်း “ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵၢၼ်ၵွတ်ႇလၢင်ႉလွင်ႈၶူင်ဢွၵ်ႇၶိူင်ႈၼိဝ်ႇၵလီးယႃႊ” ၼၼ်ႉၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

Top