You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်မိူင်း > ၸုမ်းၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းထိုင်ထရၢမ်ႉ ႁႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်မိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ ပူၼ်ႉဢွၵ်ႇတႂ်ႈမိုဝ်းမိူင်းၶႄႇ

ၸုမ်းၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းထိုင်ထရၢမ်ႉ ႁႂ်ႈၸွႆႈထႅမ်မိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ ပူၼ်ႉဢွၵ်ႇတႂ်ႈမိုဝ်းမိူင်းၶႄႇ

September 10,2019

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႂ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇၼႆႉ လႆႈလုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး ၼပ်ႉႁူဝ်လိူၼ်မၼ်းသေ တီႈၼႂ်းပၢင် ၼႄၵၢင်ၸႂ်ပွၵ်ႈၵမ်းလိုၼ်းသုတ်ၼၼ်ႉ ၽူႈၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၵေႃႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်သႅၼ်ႇႁွင်ႉ ၽဵင်းၵႂၢမ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇယဝ်ႉ တုၵ်းယွၼ်းထိုင်တမ်ႈတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈ တေႃႇၼႄထရၢမ်ႉ ႁႂ်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ၸုင်ၸၼ်ဢဝ်မိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇပူၼ်ႉဢွၵ်ႇ တႂ်ႈမိုဝ်းမိူင်းၶႄႇလူင် ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၽူႈၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵင်ႈၸွင်ႈ ယိပ်းတင်းၸွမ်ပိဝ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇသေ ပူၵ်းပၢႆႉၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်းလွၵ်းပိူင်တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ႁင်းၽႂ်မၼ်းဝႆႉယူႇ။ ပၢင်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်လႆႈပေႃႇပဵၼ်မႃးၼႂ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇၼႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်းမီးမႃး 4 ဝူင်ႇယဝ်ႉလႄႈ တီႈၼႂ်းပၢင်ၼႄၵၢင် ၸႂ် ဢၼ်လႆႈပဵၼ်မႃး ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉတိမ်ႇ ပႃႇ 8 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈ လုၵ်ႉႁိူၼ်ႇႁုၵ်ႉႁၢႆႉဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။ ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တပ်ႉႁၢၼ် မိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်တူဝ်ႈတၼ်းပၵ်း တႃပႂ်ႉတူၺ်းပၢင်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉယူႇ။


ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ပၢင်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ

ၸုမ်းၽူႈၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ႁွင်ႉၶေႃႈႁွင်ႉသႅၼ်ႇ “ ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်း တႃႇလႆႈလွင်ႈ လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႇ။ ဢွၼ်ၵၼ်ၸုၵ်းမၼ်ႈၽၢႆႇမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ” ၼႆသေယဝ်ႉ ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ လႆႈ ဢွၼ်ၵၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈယိုၼ်းၸူးထိုင် တမ်ႈတီႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇဝႆႉယူႇ။ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ယိပ်းတင်းပၢႆႉလိၵ်ႈ “ ၶတ်းၶႅင်တေႃႇပေႇၸျိင်းသေ မိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇလူဝ်ႇလႆႈထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ” ၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇၼႆႉ ယၢမ်ႈပဵၼ်ၶီႈၶႃႈဢိင်းၵလဵတ်ႈမႃးသေ ထိုင်မႃးပီႊ 1997 ၼီႊၼၼ်ႉ လႆႈၶိုၼ်း သွၼ်ႉယူႇပႃႈတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်မိူင်းၶေႇလူင်ထႅင်ႈယူႇယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် မၢတ်ႉဢီႇၸႃႊပႃႊ ၶုၼ်ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ၶွင်မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈတိုၵ်းသူၼ်း ထိုင်မိူင်းၶေႇ ႁႂ်ႈမေႃၵုမ်းၵမ်ထိင်းသိမ်းၼိူဝ် မိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇၼႆယူႇ။

ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ တေႃႇၼႄႇထရၢမ်ႉ လႆႈတိုၵ်းသူၼ်း ထိုင်မိူင်းၶႄႇ ႁႂ်ႈမေႃၸႂ်ႉတိုဝ်းလွၵ်းလၢႆးဢၼ်ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇသေ ၵေႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ မိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇၵႂႃႇၼႆယူႇ။ လိူဝ် ၼၼ်ႉၼင်ႇႁိုဝ်တေမီးမႃးၶေႃႈၽွမ်ႉလႆႈၸႂ် ၵဵဝ်ႇၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ၼႂ်းၵေႈသွင်မိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မိူင်းၶေႇ လူဝ်ႇလႆႈၵေႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ၼႂ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

Top