You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉမ99ယိုဝ်းၵၼ်တၢႆၶိုၼ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉမ99ယိုဝ်းၵၼ်တၢႆၶိုၼ်း

September 9, 2019

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉတိမ်ႇပႃႇ 8 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၼႂ်ၸဝ်ႉမွၵ်ႈ 2:15 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းႁၢၼ် မၢၼ်ႈ ၸူဝ်းတႅတ်ႉၸေႃႇ ဢဝ်ၵွင်ႈဢႅမ်ဢေႇ(MA-3) ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၼေႇလိၼ်းဢွင်ႇ ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵွင် ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းသၢႆသိုၵ်းမၢႆ(2) ၽၢႆႇတပ်ႉတိၼ်ဝႆး ၶမယ (14) ပႃႈတႂ်ႈ ၵုမ်းၵမ် တပ်ႉမ(99) ဢၼ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းသေ ပၵ်းသဝ်းဝႆႉတီႈ ၵျွင်း မုၼ်ၸဝ်ႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတွင်း ၸေႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈသၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၸႅၵ်ႇၽႄတပ်ႉထႅဝ်ဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈသေ တိုၵ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်လိုဝ်ႈသဝ်းဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းႁၢၼ် ၸူဝ်းတႅတ်ႉၸေႃႇ ဢဝ်ၵွင်ႈ MA – 3 ပိုတ်းယိုဝ်းၶိုၼ်ႈ ၾႃႉၵႂႃႇသေ တိုတ်ႉမၢၵ်ႇပွမ်းတႅၵ်ႇ(1)လုၵ်ႈလႄႈ ဝိၼ်းၵူဝ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉထႅဝ် လႆႈထုၵ်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိုဝ်ႉၶဝ်ႈတီႈဢူၵ်းၽၢႆႇၶႂႃ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈလႆႈငိၼ်းသဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၼေႇလိၼ်းဢွင်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵွင် လႆႈၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇတင်း သိုၵ်းႁၢၼ် ၸူဝ်းတႅတ်ႉၸေႃႇ ဢဝ်ၵွင်ႈ MA-3 ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တီႈဢူၵ်းၽၢႆႇၶႂႃ(1)ၵမ်း၊ ပဵမ်ႉၽၢႆႇသၢႆႉ(1)ၵမ်း၊ ၵွင်ႇၵေႃႇၽၢႆႇၶႂႃႇ(1)ၵမ်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႉႁႅင်းသေ လႆႈတၢႆၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 2:25 မူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းႁၢၼ်မၢၼ်ႈ ၸူဝ်းတႅတ်ႉၸေႃႇ ၵေႃႉဢၼ်မီးတၢင်းၽိတ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်သိုၵ်းႁၢၼ် ဢၼ်ၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈၼၢဝ်သေ ယွၼ်းၶႂၢင်ႉလိုဝ်ႈဝႆႉလႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈမီးၼၼ်ႉ ဢွင်ႇၸေႇ ယႃႇဝိၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵွင်ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၽၢႆႇ ယတလ(79) တိုၵ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသေ ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းၸႅၼ်ႇပဵၼ်ပၼ်ႁႃယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

လိူၼ်သႅပ်ႉတိမ်ႇပႃႇ 8 ဝၼ်း ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၼေႇလိၼ်းဢွင်ႇ တမ်ႈတီႈသၢင်းၶျၢင်းဝဵင်းမူႇၸေႈၼၼ်ႉၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

Top