You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ > လႅင်မိၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းၼီႇပေႃး ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉလူင်းသိူၵ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ

လႅင်မိၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းၼီႇပေႃး ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉလူင်းသိူၵ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ

September 6, 2019

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉတိမ်ႇပႃႇ 6 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းၼႆႉ လႅင်မိၼ်သီၶၢဝ် ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၼီႇပေႃး လႆႈၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉလူင်းသိူၵ်ႈတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၸီႇတွင်ႇ(လွႆၵွင်) ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ပူးတီးတွင်ႇ(လွႆမၢၵ်ႇၼမ်ႉတဝ်ႈ) ၸေႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

လႆႈႁူႉဝႃႈလႅင်မိၼ်လမ်းၼႆႉ ပဵၼ်လႅင်မိၼ် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈမိူင်းၼီႇပေႃးသေ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵႅတ်ႇ ၶႄၾႆးမႆႈပႃႇထိူမ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီႊသျႃႊ ၼႆယူႇ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇႁူႉၸႅၼ်ႇပဵၼ်ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း။ ဢၼ်လႆႈႁူႉတႄႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 10-11 မူင်းၼၼ်ႉ လႅင်မိၼ်လမ်းၼိုင်ႈ လူင်းသိူၵ်ႈတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၸီႇ တွင်ႇ(လွႆၵွင်) ၼႆယူႇ။ လႅင်မိၼ်လမ်းၼႆႉ မိူၼ်ဝႃႈလုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းပၢင်းၵလႃးတိတ်ႉမႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်လႅင်မိၼ် ၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၼီႇပေႃး။ လႅင်မိၼ်လမ်းၼႆႉ ပဵၼ်လႅင်မိၼ် MIH ၊ လႅင်မိၼ် MIH ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မိူၼ်ၵၼ်တင်း လႅင်မိၼ် MI 70 ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းၸႂ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ လႅင်မိၼ်လမ်း ၼႆႉ လႆႈလုၵ်ႉတီႈၸိတ်ႉတၵွင်း မိၼ်ၽၢႆႈလတ်းၵႂႃႇတၢင်းဢၢမ်း၊ လုၵ်ႉတီႈဢၢမ်း ၵႂႃႇတၢင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ လုၵ်ႉတီႈတႃႈၵုင်ႈ ၶိုၼ်းၵႂႃႇတၢင်းမိၵ်ႉ၊ လုၵ်ႉတီႈမိၵ်ႉ ၶိုၼ်းလတ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်းထႆး၊ ပေႃးယဝ်ႉ တေၶိုၼ်းသိုပ်ႇၵႂႃႇတီႈမိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီႊသျႃႊ။ ငဝ်းလၢႆးၾႃႉၽူၼ်ဢမ်ႇလီလႄႈ လႆႈလူင်းသိူၵ်ႈ တီႈၼႂ်းတူင်ႈၼႃး ၸေႈဝဵင်းပူးတီးတွင်ႇ ၵႅမ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ လိုဝ်ႈဝႆႉတီႈ ၸိတ်ႉတူၺ်ႇ။ ပေႃးငဝ်းလၢႆးၾႃႉၽူၼ်လီ တေၶိုၼ်းသိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇထႅင်ႈ ” ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉႁၢၼ်မၢၼ်ႈ ၵျီႇလိၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ “ လႅင်မိၼ်လမ်းၼႆႉ လႆႈလူင်းသိူၵ်ႈတီႈၼႂ်းတူင်ႈၼႃး ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၸီႇတွင်ႇ(လွႆၵွင်) ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းပူးတီးတွင်ႇ(လွႆမၢၵ်ႇၼမ်ႉတဝ်ႈ) 1 ၸူဝ်ႈမူင်းသေ ယၢမ်း လဵဝ်တႄႉ ၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် ဝဵင်းၸိတ်ႉတူၺ်ႇယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈတိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ်ထတ်းတူၺ်း ယူႇ။ လႆႈႁူႉဝႃႈ လႅင်မိၼ်လမ်းၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈၸိတ်ႉတၵွင်း ဢၢင်ႈၵႂႃႇတီႈတႃႈၵုင်ႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸီႇတွင်ႇ(လွႆၵွင်)ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈၼႆႉ မွၵ်ႈ 11 မူင်း လႅင် မိၼ် လႆႈမႃးလူင်းၼႂ်းပၢင်ႇတူင်ႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈ။ မေႃသွၼ်ၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၵႂႃႇထၢမ်တူၺ်း လႆႈ ႁူႉဝႃႈၶဝ်လုၵ်ႉတီႈမိူင်းၼီႇပေႃးမႃး။ ၼႂ်းလႅင်မိၼ်လမ်းၼႆႉ ပႃးၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း 6 ၵေႃႉ။ ၵႂၢမ်းဢၢင်း ၵဵတ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးလၢတ်ႈၵႅင်ႇ ” ၼႆယဝ်ႉ။

ဢွင်ႈတီႈဢၼ်လႅင်မိၼ်မိူင်းၼီႇပေႃးလူင်းသိူၵ်ႈၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၼႃႈလိၼ် ဢၼ်ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ(AA) ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႆႈဢွၼ်ၵၼ်  မီး လွင်ႈတိုၼ်ႇတဵၼ်ႈၶဝ်ႈၸႂ် ၼႆယဝ်ႉ။

Top