You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(4)ၸုမ်းလႄႈၽူႈတၢင်တူဝ်ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တေထူပ်းၵၼ်တီႈၵဵင်းတုင်

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(4)ၸုမ်းလႄႈၽူႈတၢင်တူဝ်ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တေထူပ်းၵၼ်တီႈၵဵင်းတုင်

August 29, 2019

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 31 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(4)ၸုမ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈ ပႃးတပ်ႉသိုၵ်းၶၢင်(KIA)၊ တပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA)၊ တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ(MNDAA)၊ တပ်ႉသိုၵ်း ရၶႅင်ႇ(AA)လႄႈၽူႈတၢင်တူဝ် ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် တႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဝႃႈၼႆ။

ဢူးလမၢႆႇၵုၼ်ႇၵျႃႊ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ “ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈတႃႇတေ ထူပ်းၵၼ် ၼႂ်းဢေႃးၵၢတ်ႉ 31 ဝၼ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၽူႈတၢင်တူဝ်ၽၢႆႇ(KIA)ၵေႃႈ လႆႈလုၵ်ႉတီႈ လၢႆႇၸႃႇသေ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇယဝ်ႉ။ တႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ သွင်ၽၢႆႇၽွမ်ႉ လႆႈၸႂ်ၵၼ်ယဝ်ႉၸင်ႇထူပ်း။ တေထူပ်းၵၼ် တီႈၵဵင်းတုင် ၸွမ်းၼင်ႇၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် လၢတ်ႈ ဝႆႉ။ ၽၢႆႇၼိုင်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပၢင်တိုၵ်းတိုၵ်ႉလုၵ်ႉႁိုၼ်ႇယူႇသေတႃႉ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ပွၵ်ႈၼႆႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ၵႂႃႇႁိုဝ် ၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႆႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈ။ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈယူႇ” ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 29 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉၵေႃႈ ၵႃးလူင်(12)မၢၵ်ႇ လႆႈထုၵ်ႇၾႆးၽဝ်ပႅတ်ႈဝႆႉ တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၵူတ်ႇၶၢႆ – မူႇၸေႈ ႁိမ်းၵွင်းမုင်ႈသႃႇ(သျူႉၶိၼ်းတႃႇ)ၼၼ်ႉ ၼႆယူႇ။

တီႈၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸုမ်းဢူၺ်းလီ(3)ၸုမ်း ဢၼ်လႆႈပိုၼ်ဢွၵ်ႇ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 28 ဝၼ်း လႄႈလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 29 ဝၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တေၸၢင်ႈလုၵ်ႉႁိုၼ်ႇတိူဝ်းလိူဝ်ၵဝ်ႇ ၼႆယူႇ။

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ လႆႈတႄႇပဵၼ်မႃး ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 15 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းၶၢဝ်းမိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

Top