You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်မိူင်း > တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ(NLD) ၸုၵ်းမၼ်ႈလူၺ်ႈလၵ်းမိူင်း 2008

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ(NLD) ၸုၵ်းမၼ်ႈလူၺ်ႈလၵ်းမိူင်း 2008

August 29, 2019

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 28 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၵေႃႇမတီႇတႃႇထတ်းသၢင်ႈမႄးၶိုၼ်း မူႇပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ဢွင်ႈတီႈလုမ်းတႅၼ်းၽွင်းမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ် ၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်ႈယိင်း ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ၽၢင်ႉထိုင်တီႈလူင်ပွင် ၸိုင်ႈငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ(NLD) ဢမ်ႇလီလူင်လိုမ်း လွင်ႈလႆႈပိုင်ႈဢိင် ၸုၵ်း မၼ်ႈလူၺ်ႈလၵ်းမိူင်း (2008) ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် တေႃႇတူႇၸႃႇသူၺ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ဢိင်ၼိူဝ်ပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆႉသေ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇ၊ ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ ၸုမ်းတႅၼ်းၽွင်းလႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈတႅၼ်းၽွင်း လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်းလိူၼ် ယေးလိူၼ် 10 သႅၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလီလူင်လိုမ်း။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်း မူႇပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆႉၵႂႃႇၽဵၼ်ႈၽဵၼ်ႈ” ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈလႆႈၽွတ်ႈႁႅၼ်းၵေႃႇမတီႇတႃႇထတ်းသၢင်ႈမႄႈၶိုၼ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႃႇတီႇ သၢင်ႇသီႇ(USDP)လႄႈၽူႈတၢင်တူဝ်ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇၽွမ်ႉလႆႈၸႂ်ၸွမ်း  လိုၼ်းသုတ်း လႆႈႁဵတ်းပဵၼ်ပၢင်ၸႅၵ်ႇဝၢၵ်ႈၵၢင်ၸႂ်သေ ၽွတ်ႈႁႅၼ်းမႃး။ ၼႂ်းႁူဝ်ၼပ်ႉၽူႈမီးသုၼ်ႇပၼ်သဵင်(594) ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၽူႈပၼ်သဵင်ႈၵၢင်ၸႂ်မီး(389)ၵေႃႉ၊ ၽူႈသၢၼ်ၶတ်းမီး(192)ၵေႃႉ၊ ၽူႈယူႇၵၢင်မီး(3)ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈပဵၼ်မႃး ၵေႃႇမတီႇတႃႇထတ်းသၢင်ႈမႄးၶိုၼ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း ၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ဢူးထုၼ်းထုၼ်းႁဵင်း ၽူႈၶဝ်ႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း(NLD) ၵေႃႉပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ လုမ်းၽွင်းတႅၼ်းၵူၼ်း မိူင်း လႆႈဢွၼ်ဢဝ်ၽူႈတၢင်တူဝ်ၼႂ်းပႃႇတီႇၵူႈပႃႇတီႇ ႁူမ်ႈသဵင်ႈ(45)ၵေႃႉသေ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈပဵၼ်မႃး ၵေႃႇမတီႇတႃႇထတ်းသၢင်ႈမႄးၶိုၼ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆႉယူႇ။

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၽၢႆႇပႃႇတီႇ(NLD)ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈဢၼ်(NLD)လႆႈႁပ်ႉၶၢမ်ႇလၵ်းမိူင်း 2008 သေ ၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2015 ၼီႊၼၼ်ႉမႃးၵေႃႈ မၼ်းဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆး၊ လၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆႉ ၵေႃႈ မီးၽၢင်ႁၢင်ႈၵူၺ်း ဢမ်ႇမီးလွၼ်ႉၵႅၼ်၊ တေလႆႈႁပ်ႉၶၢမ်ႇပိူင်လၵ်းမိူင်းယဝ်ႉ ၸင်ႇတေလႆႈၶဝ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆၵေႃႈ ၽူႈၵေႃႉလႂ်ဢမ်ႇမၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၽၢႆႇပႃႇတီႇ(NLD)လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၸဵမ်မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၶႃႈဢမ်ႇႁၼ်လီ ဢမ်ႇ ၵမ်ႉထႅမ်ပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ။ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈသၢၼ်ၶတ်းမႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးသေ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမႃး။ ႁဝ်းၶႃႈၵမ်ႉထႅမ်ပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 သေ ၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမႃးဢမ်ႇ ၸႂ်ႈ။ လွင်ႈသင်သေဢမ်ႇဝႃႈ တၢင်းလူဝ်ႇလႄႈ သုၼ်လႆႈလိူၵ်ႈ ၼႆႉ တိုၼ်းမီးယူႇၵူႈတီႈယဝ်ႉ။ တၢင်းလူဝ်ႇလႄႈ သုၼ်ႇလႆႈလိူၵ်ႈ ၶွင်ပႃႇတီႇႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ပဵၼ်တႃႇမႄးၶိုၼ်းလၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆႉယဝ်ႉ ” ဝႃႈၼႆ။

တီႈၼႂ်းလုမ်းၽွင်းတႅၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လူင်ၼႆႉ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၽၢႆႇပႃႇတီႇ(NLD) မီးမွၵ်ႈ(59%) ဝၢၵ်ႈ၊ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၽၢႆႇပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းမီး(11%)ဝၢၵ်ႈ၊ ၽၢႆႇပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ(USDP) မီးမွၵ်ႈ(5) ဝၢၵ်ႈလႄႈၽူႈတၢင်တူဝ်ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးမွၵ်ႈ(25%)ဝၢၵ်ႈသေ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းႁူမ်ႈသဵင်ႈမီး (657)ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇပိၼ်ႇပၢႆႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၼပ်ႉသၢင်ႈၶိုၼ်း မူႇပိူင်တႃႇမႄးၶိုၼ်းပိူင် လၵ်းမိူင်း 2008 ဢၼ်လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းမႃး ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ၼႆသေတႃႉ ၽၢႆႇၽူႈတႅၼ်းၽွင်းတပ်ႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈသၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ ၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်းလႄႈ လၢႆးၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၶွင်ၵေႃႇမတီႇတႃႇ ထတ်းသၢင်ႈမႄးၶိုၼ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆႉ ႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်း ၵေႃႇမတီႇတႃႇထတ်းသၢင်ႈမႄးၶိုၼ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ဢၼ်လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း တၢင်ႇၶိုၼ်ႈမႃးပွၵ်ႈၵမ်း(2)ၼႆႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ တီႈၼႂ်းလုမ်းၽွင်းတႅၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်ယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

Top