You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း ယႃႉလႅဝ်ပႅတ်ႈၶူဝ်တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးတီး

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း ယႃႉလႅဝ်ပႅတ်ႈၶူဝ်တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးတီး

August 28, 2019

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 27 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 10:50 မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်း လီပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢၵ်ႇ(TNT) ယႃႉလႅဝ်ပႅတ်ႈ ၶူဝ်ၼမ်ႉတီး ဢၼ်မီးတီႈႁိမ်းမၢႆလၵ်း(31) ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵပ်းသိုပ်ႇ သႅၼ်ဝီႉ – ၵုၼ်လူင် – ၶျိင်းသူၺ်ႇႁေႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၶူဝ်ၼမ်ႉတီး ဢၼ်ၵၢႆႇၸူးသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် သႅၼ်ဝီ – ၵုၼ်လူင် – ၶျိင်းသူၺ်ႇႁေႃႇ

ၶူဝ်ၼမ်ႉတီႈၼႆႉ ပဵၼ်ၶူဝ်ဢႃႇသီႊ တၢင်းယၢဝ်းမီး(50)ထတ်းသေ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 17 ဝၼ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇၸုမ်းဢူၺ်းလီၶဝ်ဢဝ်မၢၵ်ႇပွႆႇဢမ်ႇတၼ်းလူႉလႅဝ်သဵင်ႈလႄႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 27 ဝၼ်းၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇဢဝ်မၢၵ်ႇပွႆႇသေလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

Top