You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႈ (AA) တေႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်တင်းၸုမ်းဢူၺ်းလီသေ ပိုတ်းယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ

တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႈ (AA) တေႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်တင်းၸုမ်းဢူၺ်းလီသေ ပိုတ်းယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ

August 28,2019

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 25 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ(AA) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ တေႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်တင်းၸုမ်းဢူၺ်းလီလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းရၶႅင်ႇသေ တွပ်ႇတႅၼ်းတပ်ႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 24 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ပိုတ်းယိုဝ်း တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢၼ်းမျွင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမိၼ်းပျႃးၼၼ်ႉလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ(3)ၵေႃႉ လႆႈတၢႆထၢင်တီႈသေ ထႅင်ႈ(4)ၵေႃႉ လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၶၢႆႇတူႉၶ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ(AA)လၢတ်ႈဝႃႈ “ သၢႆသိုၵ်းဢၼ်ဢမ်ႇၸွမ်းတြႃးသေ ၶီႇ ၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင်ပေႉၵိၼ်ဢဝ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇပၼ်ႁႂ်ႈၶဝ်ဢွၵ်ႇပူၼ်ႉၵႂႃႇ ၼႂ်း လိၼ်မိူင်းရၶႅင်ႇငၢႆႈငၢႆႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၶၢႆႇတူႉၶလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ပၢင်တိုၵ်းတေႁၢဝ်ႉႁႅင်းၶိုၼ်ႈမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇလႄႈ တုၵ်းယွၼ်းထိုင် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ယႃႇပေၵႂႃႇမႃးပႆႇၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၢၼ်ႇသိုၵ်း၊ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၶုတ်း လုၵ်း သွၼ်ႈသေႃႉမၢၵ်ႇ တီႈၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းဝႆႉ”  ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 25 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၶုတ်းလုၵ်ႈသွၼ်ႈသေႃႉဝႄႈမၢၵ်ႇလူင် ဢွင်ႈတီႈၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းၵႂႃႇ ၼႆယူႇ။

တီႈၼႂ်းပၢင်သပ်းလႅင်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ လႆႈလႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 23 ဝၼ်း တီႈဢွင်ႈ ၼႄပိုၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝဵင်းၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸွမ်ႁၢၼ်ၸူဝ်းၼၢႆႇဢူးလၢတ်ႈဝႃႈ သင်ဝႃႈၸုမ်းဢူၺ်းလီၽွမ်ႉတႃႇ ဢုပ်ဢူဝ်းၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၸိုင် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽွမ်ႉတႃႇဢုပ်ႇ ဢူဝ်းၵႂႃႇသေ သင်ဝႃႈၽွမ်ႉတႃႇတိုၵ်းတေႃးၼႆၵေႃႈ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

Top