You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းတပ်ႉၶလယ(291)ၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းတပ်ႉၶလယ(291)ၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

August 28, 2019

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 28 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ်မွၵ်ႈ 6:15 မူင်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6:45 မူင်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA) ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း လႆႈၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ(291) ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈၼမ်ႉပွင်ႈဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းၼမ်ႉပွင်ႈ ဝၼ်းထီႉ – 28.8.2019 ယၢမ်းပွတ်းၼႂ်

ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵွင်ႈလူင်၊ ၵွင်ႈဢွၼ်ႇပိုတ်းယိုတ်းၵၼ်လႄႈမၢၵ်ႇလူင်လႆႈ တူၵ်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ(2)လုၵ်ႈ၊ တူၵ်းသႂ်ႇတၢင်းၸဝ်ႈမိူင်းၵုင်းပဝ်း(1)လုၵ်ႈသေ  ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉသင်သေတႃႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈတိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵူဝ်ႁႄ ပၢႆႈၽၢတ်ႇယၢၼ် ႁိူၼ်းယေး ၵႂႃႇသွၼ်ႈသေႃႉဝႆႉ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းဝေႇလုဝုၼ်ႇ ႁူဝ်လွႆၵွင်းသႃႇမွၵ်ႈ(200)ၵေႃႉပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈၶွၼ်ႈႁႅင်းသိုၵ်း ပႃးၵႃး(2)လမ်း လုၵ်ႉတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ  မႃးထႅမ်ႁႅင်း သိုၵ်းတီႈတပ်ႉၶမယ(291)သေ ႁူမ်ႈၵၼ်ၶဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းၵႂႃႇ ၼႆယူႇ။

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၼမ်ႉပွင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ ပၢင်တိုၵ်းတီႈၼမ်ႉပွင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇတွၼ်ႉမီးမႃး သေပွၵ်ႈ၊ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉႄတႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈမၼ်း။ လွင်ႈဢၼ်သိုၵ်းလွႆတေမႃးလူမ်ႇ တပ်ႉၶဝ် ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်လႆႈႁူႉထႃႈဢွၼ်တၢင်း၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမီးလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉထႃႈဢွၼ်တၢင်းလႄႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းသင်၊ ၽၢႆႇသိုၵ်းလွႆတႄႉၵေႃႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ၵႂႃႇၵမ်ႈၽွင်ႈ ” ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်တိုၵ်းလႆႈယဵၼ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6:45 မူင်းၼၼ်ႉသေ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA) လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း(5)ၵေႃႉ၊ တၢႆ(1)ၵေႃႉ။ ၶိုၼ်းထွႆသိုၵ်းၵႂႃႇသေႃႉဝႆႉ တီႈလွႆမၢတ်ႈမိူင်း ပွတ်းတွၼ်ႈ ၼႃးယႃႉ၊ ၼႃးၸွၵ်ႇ။ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းလႆႈၵွင်ႈ RPG(1)လုၵ်ႈ၊ မၢၵ်ႇပွမ်း (1)လုၵ်ႈလႄႈ ထူင်ပိူဝ်ႉ ၶွင်ၽၢႆႇတပ်ႉဢူၺ်းလီ(3)ၸုမ်း ၼႆယူႇ။

Top