You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ယႃႈမဝ်းၵမ် > တပ်ႉသိုၵ်းထႆးလႄႈ ၸုမ်းတေႃႉယႃႈမဝ်းၵမ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁိမ်းလိၼ်လိၼ် တႆး- ထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼပ်ႉ(11)လၢၼ်ႉမဵတ်ႉပၢႆ

တပ်ႉသိုၵ်းထႆးလႄႈ ၸုမ်းတေႃႉယႃႈမဝ်းၵမ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁိမ်းလိၼ်လိၼ် တႆး- ထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼပ်ႉ(11)လၢၼ်ႉမဵတ်ႉပၢႆ

August 27, 2019

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 26 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်သိုၵ်းထႆး တပ်ႉၵွင်မၢႆ(3)ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းရၢႆးလႄႈတပ်ႉႁၢၼ်ထႆးမႄႈဢၢႆႊ ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်သေ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်တင်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ(30)ၵေႃႉပၢႆ ဢၼ်လုၵ်ႉၽၢႆႇမိူင်းမၢၼ်ႈသေ တေႃႉတၢင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ၶဝ်ႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမႄႈဢၢႆႊ ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းရၢႆး မိူင်းထႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – တီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး – ထႆး

ၵူၼ်မိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇမႃးတီႈတပ်ႉႁၢၼ်ထႆးဝႃႈ လႆႈႁၼ်မႅၼ်ႈၸုမ်းၵႃႉယႃႈၶဝ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေႃႉယႃႈသႂ်ႇၼႂ်းၵႃး(2)လမ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈထႃႊတွင် ၸေႈတွၼ်ႈမႄႈဢၢႆႊၼၼ်ႉလႄႈၽၢႆႇတပ်ႉပႂ်ႉ လႅၼ်သိုၵ်းထႆးလႄႈ တပ်ႉႁၢၼ်ထႆး ၸင်ႇလႆႈႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်သေ ၵႂႃႇတီႉၺွပ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈၸုမ်းတေႃႉယႃႈၶဝ်ႁူပ်ႉႁၼ် ၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်ထႆးၼၼ်ႉ ၼႅတ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ဢဝ်မၢၵ်ႇပွမ်း ဢဝ်ၵွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇလႄႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ဢၼ်ၸမ်ႁိမ်းၼႃႈလိၼ်မိူင်းယွင်း လႅၼ်လိၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း(20)မၼဵတ်ႉပၢႆပၢႆသေ ၽၢႆႇၸုမ်းတေႃႉယႃႈမဝ်းၵမ် တၢႆ(1)ၵေႃႉ တီႉၺွပ်းလႆႈ(1)ၵေႃႉသေ ၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်ထႆး ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလူႉသုမ်းသင် ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးလင် ၽၢႆႇၸုမ်းတေႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်လႆႈထွႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်ထႆး လႆႈလူင်းၵူတ်ႇထတ်းသွၵ်ႈ ႁၼ်ထူင်ယႃႈမႃႉ(ထူင်ၸၢၼ်ႈ) မွၵ်ႈ(49)ထူင် တီႈၼႂ်းၵႃး(2)လမ်း(မီးဝႂ်ထႆး)ၼၼ်ႉသေ ႁၼ်မႅၼ်ႈပႃး မဵတ်ႉယႃႈမႃႉ မၢၵ်ႇမိုဝ်ဝႆႉ ႁိမ်းႁွမ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယႃႈမႃႉဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈၼႆႉ မီးမိၵ်ႈမၢႆ(999)တူဝ်သေ ယႃႈမႃႉႁူမ်ႈသဵင်ႈ မီးမွၵ်ႈ(11500000)မဵတ်ႉ (သိပ်းဢဵတ်းလၢၼ်ႉႁႃႈသႅၼ်)မဵတ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

Top