You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > တပ်ႉဢူၺ်းလီ(3)ၸုမ်း တေၵူတ်ႇထတ်းၼိူဝ်ၵၢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

တပ်ႉဢူၺ်းလီ(3)ၸုမ်း တေၵူတ်ႇထတ်းၼိူဝ်ၵၢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

August 27, 2019

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 25 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း လႆႈပိုၼ် ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA)၊ တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ(MNDAA)လႄႈတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ (AA) တေႁူမ်ႈၵၼ်သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းၼိူဝ်ၵၢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇမႃးပႆ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ လူတ်ႉၵႃးၸုမ်းပရႁိတ ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လႆႈထုၵ်ႇပိုတ်း ယိုဝ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼႆႉမႃးယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – လူတ်ႉၵႃးဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လႃႈသဵဝ်ႈ – မူႇၸေႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ မီးၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်းထိုင်ဝႃႈ မိူဝ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယူႇၼၼ်ႉ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်း မိူင်းလႄႈၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်းမုၵ်ႉၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးပႆႇ ၼႂ်းၼႃႈ တီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ငဝ်းလၢႆးသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းလီလီယဝ်ႉ ၸင်ႇၵႂႃႇမႃးပႆ၊ သင်ဝႃႈလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၸိုင် ႁႂ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၸူးၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းၼႃႈတီႈ၊ သင် ဝႃႈဢမ်ႇယႃႇလွတ်ႈလႆႈသေ လူဝ်ႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း လတ်းၽၢၼ်ႇၵႂႃႇမႃးၼႂ်းၼႃႈတီႈတူင်ႉၼိုင် ၸုမ်း ဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၼႆၸိုင် တႃႇႁႂ်ႈမီးလွင်ႈလွတ်ႈၽေး၊ မီးလွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇ မီးလွင်ႈၶင်ႉၶမ်ၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်း ၶွင်ၸုမ်းဢူၺ်လီ (3)ၸုမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်လႆႈပဵၼ်မီးယူႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဢမ်ႇဝႄႈလွတ်ႈလႆႈလႄႈ ပဵၼ်မီးမႃးသေ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပေႃးတေမီးလွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်တင်းၶဝ်သေ ၸင်ႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးပႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တေႇပဵၼ်မႃးၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 15 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းၶၢဝ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ပၢင်တိုၵ်းတိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်မီးယူႇယဝ်ႉ။

Top