You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း > တီႈၵၢၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးၸၢင်ႊတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉမီးလွင်ႈငမ်းငဝ်း လႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးသွင်ၵေႃႉ လႆႈထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းတူဝ်ၵႂႃႇ

တီႈၵၢၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးၸၢင်ႊတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉမီးလွင်ႈငမ်းငဝ်း လႄႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးသွင်ၵေႃႉ လႆႈထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းတူဝ်ၵႂႃႇ

August 26, 2019

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 15 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ ၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးၸၢင်ႊတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူးလူင် ၸေႈတိူင်းမၢၼ်းတလေး လႆႈထုၵ်ႇၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၶဝ်ပိုတ်းယိုဝ်း လႄႈၸုမ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈၽၢႆႇၵၢၼ်သိုၵ်း(ၸယၽ)တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ မီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ငမ်းငဝ်းသေ လႆႈတီႉၺွပ်းမေႃသွၼ်တႆး(2)ပီႈၼွင်ႉၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

လုင်းၸၢႆးၸေႃးလႃႉ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈ လၢတ်ႈတီႈၼႅင်ႈၶၢဝ်ႇ(RFA)ဝႃႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 17 ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ၸၢႆးၶုၼ်မိူင်း ဢႃႇယူႉ(28)ၶူပ်ႇ ယူႇပွၵ်ႉၽွင်ႇတေႃႇ ဝဵင်းပၢင်ႇဢူးလူင် လႆႈထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းတူဝ် ၵႂႃႇသေ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 19 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးလိုၼ်းၸိုၼ်ႈ ဢႃႇယူႉ(24)ၶူပ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၼွင်ႉ လႆႈထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းတူဝ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – မေႃသွၼ်ဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၸၢႆးၶုၼ်မိူင်းလႄႈ ၸၢႆးလိုၼ်းၸိုၼ်ႈ

ၸုမ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ(ၸယၽ) လႆႈႁွင်ႉဢဝ်သွင်ၵေႃႉပီႈၼွင်ႉ ၵႂႃႇၵုမ်းၶင်ၸႅတ်ႈ ထၢမ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းသဝ်းတပ်ႉႁၢၼ်မၢၼ်ႈ ဝဵင်းပၢင်ႇဢူးလူင်သေ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇတင်း ၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်မၢၼ်ႈၶဝ် ႁွင်ႉတူဝ်ၵႂႃႇၸႅတ်ႈထၢမ်ပႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးၶုၼ်မိူင်း ပဵၼ်မေႃသွၼ်ၵဝ်ႇ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်းသေ ၸၢႆးလိုၼ်းၸိုၼ်ႈၸမ်ႉ တိုၵ်ႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ႁဵတ်းပဵၼ်မေႃသွၼ်တီႈတႅၼ်းတၢင်တီႈယူႇၵေႃႉပဵၼ်ပီႈဢၢႆႈသေ တိုၵ်ႉလႆႈၶႂၢင်ႉပွၵ်ႈ မႃးသူႇၸႂ်းႁိူၼ်း ၼႂ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉၼႆႉၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

လုင်းၸၢႆးၸေႃးလႃႉ လၢတ်ႈဝႃႈ သွင်ၵေႃႉပီႈၼွင်ႉ ဢမ်ႇၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ်တင်းပိူင်ပဵၼ်လွင်ႈၼၼ်ႉလႄႈ တေတုၵ်းယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တမ်ႈတီႈတႅၼ်းၽွင်းၸေႈမိူင်းလႄႈ ၶုၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵၢၼ်တႆး သေ ၸွႆႈထႅမ်ၵေႈလိတ်ႈၵႂႃႇ ၼႆယူႇ။

Top