You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး > မိူင်းၶေႇ တေဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ်ၼိူဝ် ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်ၶၢႆႇၶိူင်ႈၵွင်ႈ တေႃႇမိူင်းထၢႆႇဝၢၼ်ႇ

မိူင်းၶေႇ တေဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ်ၼိူဝ် ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်ၶၢႆႇၶိူင်ႈၵွင်ႈ တေႃႇမိူင်းထၢႆႇဝၢၼ်ႇ

August 25, 2019

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 21 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶေႇ လႆႈလွၵ်ႇငိူတ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ တေဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ်ၼိူဝ်ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇ ၸိူဝ်းၵႃႉၶၢႆၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇတေႃႇ မိူင်းထၢႆႇဝၢၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းသိုၵ်း F-16 ငဝ်ႈတိုၼ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ

မိူင်းၶေႇလႆႈပၼ်ၽၢင်ႉဝႃႈ သင်ဝႃႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢမ်ႇယိုတ်းၶိုၼ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵမ်ႉထႅမ် ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇပၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထၢႆႇဝၢၼ်ႇၸိုင် သၢႆသိုပ်ႇပၼ်ႁႃ တေၼမ်မႃးထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 20 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင်မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈ တႃႇတေၶၢႆဢွၵ်ႇ ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်းသိုၵ်း F-16  (66)လမ်း ဢၼ်မီးသၢင်ႉငိုၼ်း(8)ပီႇလီႇယၼ်ႇတေႃႇ လႃႇ ပၼ်တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထၢႆႇဝၢၼ်ႇ ၼႆယူႇ။

ပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပီႇၸိင်း(မိူင်းၶေႇလူင်) ႁူမ်ႇငမ်းၼိူဝ်မိူင်းထၢႆႇဝၢၼ်ႇဝႆႉလႄႈ ဢမ်ႇပၼ်ႁႂ်ႈ မိူင်းထၢႆႇဝၢၼ်ႇမီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸွမ်းတၢင်ႇမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶေႇလူင် လႆႈႁၢမ်ႉတၢပ်ႇ လွင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵႃႉၶၢႆ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၵဵဝ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇမိူင်းထၢႆႇဝၢၼ်ႇမႃးယူႇဝႃႈၼႆ။

မိူင်းၶေႇလူင်လႄႈ မိူင်းထၢႆႇဝၢၼ်ႇ လႆႈမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်း(10)ပီႊ မိူင်းသေ ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ မိူင်းထၢႆႇဝၢၼ်ႇလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇ တေတိူဝ်းၶႂၢၵ်ႈငိုၼ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇတႃႇၵၢၼ် ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

Top