You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽွမ်ႉတႃႇပိုတ်းယိုဝ်းလႄႈ ၽွမ်ႉတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်လူၺ်ႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽွမ်ႉတႃႇပိုတ်းယိုဝ်းလႄႈ ၽွမ်ႉတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်လူၺ်ႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း

August 25, 2019

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 23 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ ၸွမ်ႁၢၼ် ၸူဝ်းၼၢႆႇဢူး ၵေႃႉပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈပၢင်သပ်းလႅင်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တီႈဢွင်ႈၼႄ ပိုၼ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ဝဵင်းၼႄႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉဝႃႈ သင်ဝႃႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း ၶႂ်ႈဢုပ်ႇ ဢူဝ်းၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၸိုင် ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽွမ်ႉတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းသေ သင်ဝႃႈၶႂ်ႈသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈၵေႃႈ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽွမ်ႉတႃႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်ႁၢၼ် ၸူဝ်းၼၢႆႇဢူးလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၵဝ်ၶႃႈတေႁုပ်ႈသေလၢတ်ႈၶေႃႈလဵဝ်။ ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈၸုမ်းၸိူဝ်း ၼၼ်ႉသေ တေမႃးလၢႆးတၢင်းၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ႁႃႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽွမ်ႉယူႇ။ တေၶႂ်ႈသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁႃႉ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉယူႇ” ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်ႁၢၼ် ထုၼ်းထုၼ်းၺီႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႈ(3)ၸုမ်းၼႆႉ ပဵၼ်လွၵ်းလၢႆးၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆတေႃႇၸိုင်ႈမိူင်း။ ၽၢႆႇလူင်ၸုမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တေမီးမုၵ်ႉၸုမ်း ဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇၸိုင်ႈမိူင်းသေ ပၼ်ႁႅင်းဢီးၶဝ်ယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်ႁၢၼ် ထုၼ်းထုၼ်းၺီႇ “ တႃႇၶဝ်တေႁဵတ်းလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်တေလႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႇ။ ၵေႃႇသၢင်ႈ။ တိုၼ်းလၢင်းၵေႃႈဢမ်ႇဢေႇ။ ၵၢၼ်ဢၼ်ၶဝ်လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းၵေႃႈ တေၼမ်။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၽၢႆႇလင် ၸုမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တေမီးမုၵ်ႉၸုမ်း ဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇၸိုင်ႈမိူင်းသေ ၵမ်ႉယၼ်ပၼ်ႁႅင်း ႁႂ်ႈၶဝ် ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆတေႃႇၸိုင်ႈမိူင်း” ၼႆယဝ်ႉ။

Top