You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး > မိူင်းၶေႇလႄႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၶႅင်ႇတႃႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇတေႃႇၵၼ်လႄႈ ပွႆးတိုၵ်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး တိူဝ်းႁႅင်းၶႅင်မႃး

မိူင်းၶေႇလႄႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၶႅင်ႇတႃႉၵဵပ်းၶွၼ်ႇတေႃႇၵၼ်လႄႈ ပွႆးတိုၵ်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး တိူဝ်းႁႅင်းၶႅင်မႃး

August 25, 2019

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 23 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ မိူင်းၶေႇလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈတိူဝ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၼိူဝ်ၵုၼ်ႇတၢင်းၵႃႉၶွင်မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်း(75)ပီႇလီႊယၼ်ႊတေႃႇလႃႇၼႆလႄႈ တေႃႇၼႄထရၢမ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈတုမ်ႉတွပ်ႇ တႃႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼိူဝ်ၵုၼ်ႇ တၢင်းၵႃႉၶွင်မိူင်းၶေႇ ၼႂ်းသၢင်ႉငိုၼ်း(300)ပီႇလီႇယၼ်ႊတေႃႇလႃႇၼၼ်ႉ မၢႆဝၢၵ်ႈသၢင်ႉတၢၼ်း ၵၢၼ်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇမွၵ်ႈ(10)ဝၢၵ်ႈ ႁႂ်ႈတိူဝ်းၶိုၼ်ႈပဵၼ်(15)ဝၢၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇၼႄႇထရၢမ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈလွင်ႈထဵင်ထွင် တႃႇတိူဝ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်သွင် မိူင်းၼၼ်ႉသေ ပွႆးတိုၵ်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ၸင်ႇလႆႈႁႅင်းၶႅင်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇလႄႈ လူဝ်ႇလႆႈႁႃလၢႆးတၢင်းပၼ် ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၶွင်ႁူင်းၵၢၼ်ၶွင်မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၸိူဝ်းမီးယူႇၼႂ်းမိူင်းၶေႇ မီးတိူဝ်ႉတၢင်းႁဵတ်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈ မီးလူၺ်ႈတၢင်းလွင်ႈတၢင်ႇလၢႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ထရၢမ်ႇမီးတိုဝ်ႉတၢင်း တႃႇဝၵ်ႉဢဝ်ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၶွင်ၸိုင်ႈမိူင်းသေ မၵ်းမၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢႆမီႈ ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ဢၼ်တေၵပ်းသိုပ်ႇၵႃႉၶၢႆတေႃႇ ၵူႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 21 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶေႇ လႆႈတုၵ်း ယွၼ်းထိုင် ႁႂ်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ် ၵိုတ်းယိုတ်းပႅတ်ႈ လွင်ႈတိူဝ်းၵဵပ်းဢၶွၼ်ႇၼႂ်းၵေႈသွင်မိူင်းသေ ႁႂ်ႈဢဝ်လၢႆးတၢင်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၶူၼ်ႉႁႃၶေႃႈၽွမ်ႉလႆႈၸႂ် တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆလၢႆးမႂ်ႇ ၼႆမႃးယူႇ။

မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ တေႃႇၼႄႇထရမ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈလႂ်မိူင်းၶႄႇတုၵ်းလူင်း ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်း ၶေႃႈၽွမ်ႉလႆႈၸႂ်မူႇပိူင်ၵၢၼ်ပၢႆးၸၢင်ႊထၢၼ်ႈသုင်ၼၼ်ႉၸင်ႇ တေႁပ်ႉဢုပ်ႇ မိူင်းၶႄႇၵႂႃႇ၊ မိူင်းၶႄႇ ဢဝ်ၼမ်ႉတွၼ်းၼိူဝ်မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း(25)ပီႊယဝ်ႉ ၼႆယူႇ။

Top