You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > တီႈလၢၼ်ႇၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ထုၵ်ႇၺႃးတပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၶဝ်ႈလူမ်ႇတိုၵ်းလႄႈ သိုၵ်းပီႇတုႉၸိတ်ႉ ပဵင်းသႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈလႆႈတၢႆထၢင်တီႈ

တီႈလၢၼ်ႇၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ထုၵ်ႇၺႃးတပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၶဝ်ႈလူမ်ႇတိုၵ်းလႄႈ သိုၵ်းပီႇတုႉၸိတ်ႉ ပဵင်းသႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈလႆႈတၢႆထၢင်တီႈ

August 24, 2019

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 24 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 3 မူင်းၼၼ်ႉ တပ်ႉဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ (3)ၸုမ်း လႆႈဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်(5)လုၵ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ဢၼ်မီးၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လႃႈသဵဝ်ႈ – မူႇၸေႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼၼ်ႉသေ မၢၵ်ႇလူင်(2)လုၵ်ႈ လႆႈတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းပဵင်းသႃႇ(Paing Sar Militia) တၢႆထၢင်တီႈ(1)ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈတိၼ်(1) ၵေႃႉသေ မၢၵ်ႇလူင်ထႅင်ႈ(3)လုၵ်ႈၼၼ်ႉတေႉ ဢမ်ႇတႅၵ်ႇပဵၼ်ၽႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – မၢၵ်ႇလူင်ဢၼ်တပ်ႉဢူၺ်းလီပွႆႇမႃးတီႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၼမ်ႉဢုၼ်ႇသေ ပႆႇတႅၵ်ႇ

တပ်ႉဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပႂ်ႉလၢၼ်ႇၵူတ်ႇ ထတ်းၼမ်ႉဢုၼ်ႇ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တႄႇဢဝ်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 3 မူင်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းႁူဝ်မိူင်း သႂ် 5 မူင်းပၢႆ ၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်း(2) ၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ(ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ)ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ လုၵ်ႉတီႈၵႆသေ ဢဝ်မၢၵ်ႇ လူင်ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇလၢတ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၼမ်ႉဢုၼ်ႇ။ တီႈလၢၼ်ႇၼမ်ႉဢုၼ်ႇၵေႃႈ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်း တုမ်ႇတွပ်ႇၶိုၼ်း။ တီႈလၢတ်ႇၵေႃႈ မီးၸုမ်းတပ်ႉႁၢၼ်ၶဝ် ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉ။ တပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၵေႃႈမီးယူႇ။ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်။ မိူဝ်ႈၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတၢႆၵႂႃႇ(1)ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း(1)ၵေႃႉ ” ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ယၢမ်းပွတ်းၵၢင်ၼႂ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သဵၼ်ႈတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ – မူႇၸေႈလႆႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းၵႂႃႇၸူဝ်ႈၵႅပ်ႈသေ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼႆႉ လူတ်ႉၵႂႃႈၶိုၼ်ႈၵႂႃႇပႆမႃးလီမိူၼ်ၵဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

Top