You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

August 22,2019
By – သႅင်ၸိုင်ႈ
လိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 22 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 10: 15မူင်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်တီႈလွႆၵွင်းဝႆး ၽၢႆၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇမွၵ်ႈ(10)လၵ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၵွင်းဝဵင်း ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸေႈ တွၼ်ႈမူႇၸေႈ ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – လွႆၵွင်းဝႆး ဢွင်ႈတီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ(10)လၵ်း
ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်မၢႆ(1) ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႆႈဢွၼ်ၵၼ်သွင်ႉ ပၢႆႈႁိူၼ်း ပဵၼ်မုၵ်ႉပဵၼ်ၵေႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။
တပ်ႉၸုမ်းမၢႆ(1) တပ်ႉၵွင်မၢႆ(112)လႄႈတပ်ႉၵွင်မၢႆ(571) ပႃႈတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်တပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA) ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးတူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၸွမ်းတပ်ႉဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်သေ ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ်တင်းသၢႆသိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင်မၢႆ(427) ပႃႈတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်ငဝ်ႈငုၼ်းၽႅၼ်ၵၢၼ် ယၢၼ်ႇသိုၵ်း(ၸၵၶ)မၢႆ (7) ဢၼ်တူၵ်းၼႃႈတီႈ ပွတ်းတွၼ်ႈဝဵင်းမူႇၸေႈ – ၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉသေ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆသွင်ၽၢႆႇပႆႇလႆႈႁူႉ ၼႆယဝ်ႉ

Top