You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီ(3)ၸုမ်း ႁဵတ်းပွႆးတိုၵ်းၵၢင်ၶမ်ႈ လူမ်ႇတိုၵ်းသၢႆသိုၵ်းၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်းလီ(3)ၸုမ်း ႁဵတ်းပွႆးတိုၵ်းၵၢင်ၶမ်ႈ လူမ်ႇတိုၵ်းသၢႆသိုၵ်းၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

August 22,2019

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 21 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7:30 မူင်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းဢူၺ်း လီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း ႁဵတ်းပွႆးတိုၵ်းၵၢင်ၶမ်ႈသေ လူမ်ႈတိုၵ်းသၢႆသိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈလွႆ ဢၼ်မီးၼႂ်းၵေႈၵၢင် ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆလႄႈ ၼမ်ႉၽၵ်းၵႂႃ ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 11မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တပ်ႉဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်းလႄႈသၢႆသိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပႃးၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း(3)လမ်း လုၵ်ႉတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးတၢင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼၼ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 22 ဝၼ်း ယၢမ်းၼႂ်ၸဝ်ႉ 4:30 မူင်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းၼႂ်ၸဝ်ႉ 5:00 မူင်းၼႆႉ ၵေႃႈ တပ်ႉဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်းလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မႃးပၵ်း သဝ်းဝႆႉတီႈႁိမ်းတိၼ်လွႆသၢမ်သိပ်း မၢႆလၵ်း(38)လၵ်းၼၼ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

Top