You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တႃႇဢဝ်ႁူမ်ႈလူမ်ႈ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မၢၼ်းတလေး – မူႇၸေႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တႃႇဢဝ်ႁူမ်ႈလူမ်ႈ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မၢၼ်းတလေး – မူႇၸေႈ

August 21,2019

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 20 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶွၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း ၶဝ်ႈဢိူမ်ႈ ၸမ်ဝႆႉၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

လိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 20 ဝၼ်း ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6:37မူင်းၼၼ်ႉ သၢႆသိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပႃး ၵူၼ်းသိုၵ်းၶီႇၸွမ်း 20 လမ်း၊ ဢၼ်တၢင်ႇၶိူင်ႈလူင်(Missiles) ၼိုင်ႈၵမ်းယိုဝ်းဢွၵ်ႇ(20)လုၵ်ႈၼၼ်ႉ (6)လမ်း၊ ဢၼ်တၢင်ႇၶိူင်ႈလူင်ဢဝ်ၵႃးလၢၵ်ႈ(Howitser) 10 လဝ်း လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းၵုတ်ႈ လတ်း ၽၢၼ်ႇဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး-သီႇပေႃႉသေ ၶဝ်ႈထင်ႇဝႆႉၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6:57 မူင်းၼၼ်ႉ ၵႃးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပဝ်ႇ(100)လမ်း လုၵ်ႉတီႈတပ်ႉသီႇပေႃႉ ၶဝ်ႈမိူဝ်းထင်ဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7:30 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵႃးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမမၢႆ(88)ဢၼ်တၢင်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ(44)လမ်း လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လတ်းၽၢၼ်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ယဝ်ႉၶဝ်ႈထင်ႇဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယိူင်းဢၢၼ်းလွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶွၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း ထူဝ်းသိုၵ်းၶဝ်ႈ ၼႂ်းၼႃႈတီႈမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တႃႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မၢၼ်းတလေး – မူႇၸေႇ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၼိမ် သဝ်းမိူၼ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး၊ တႃႇမႄးၵုမ်းလုမ်းလႃး ၶူဝ်ၸိူဝ်းဢၼ် ထုၵ်ႇယႃႉလႅဝ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလီမိူၼ်ၵဝ်ႇ၊ တေဢမ်ႇႁႅၼ်းသိုၵ်းၽိုတ်ႉၶဝ်ႈ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢၼ်မၵ်းတတ်း၊ တေႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈတူၵ်းလူင် ၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်း တေႃႇလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉသုတ်း၊ သင်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးၵေႃႈ တေၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် သေ ပိုတ်းယိုဝ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

Top