You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်မိူင်း > လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ႁွင်ႉထူပ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ႁွင်ႉထူပ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း

August 21,2019

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 20 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶေႇလႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈႁူင်းသဝ်းဝႅၼ်ႇႁၢမ်ႊၵရႅၼ်းၵႃႇလႃႇၽူႊ(Wyhndham Grand Colorful Hotel) ဝဵင်းလူင် ၶုၼ်ႊမိင် ၸေႈမိူင်းယိၼ်းၼၢၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၸွမ်ပိဝ်တပ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း

မိတ်ႉၸတိူဝ်ႊ ၵျူင်းၵေႃႇၶျၢၼ်ႊ ၽွင်းတၢင်ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ မီးၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်းလူင်(6) ၶေႃႈ ၽၢၵ်ႇထိုင်ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႈ(3)ၸုမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိတ်ႉၸတိူဝ်ႊ ၵျူင်းၵေႃႇၶျၢၼ်ႊ တုၵ်းယွၼ်းဝႃႈ “

မိူင်းၶႄႇသၢၼ်ၶတ်းၼိူဝ်လွင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း ႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉ ႁႅင်းႁႅင်း။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵိုတ်းတိုၵ်း 2 လိူၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီ ဢဝ်ၼမ်ႉတွၼ်းသေ ႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်း။

မိူင်းၶႄႇ တုၵ်းယွၼ်းယႃႇႁႂ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈ။

တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း ႁဵတ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်း။

သင်ဝႃႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း လူၼ်ႉလိူဝ် ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈတုၵ်း ယွၼ်း ၽၢႆႇၼိူဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၸိုင် ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ တေဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ်ၵႂႃႇ။ (တီႈ ၸွမ်ပွင်သိုၵ်းလူင် မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇၵေႃႇ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ တေတိုၵ်းသူၼ်းၵႂႃႇ။)

မိူင်းၶႄႇ တေၶတ်းၸႂ်ထိင်းသိမ်း ယႃႇႁႂ်ႈပၢင်တိုၵ်းၵိုတ်ႇၶိုၼ်ႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းၶႄႇ ” ၼႆယဝ်ႉ။

ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 19 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸိၼ်ႊၶျွင်ႊ(Geng Chuang) ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်မိူင်းၶႄႇ လႆႈပၼ်ၽၢင်ႉသၢၼ်ၶတ်းဝႃႈ “ လွင်ႈၸုမ်းဢူၺ်း လီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၼႂ်းၼႃႈတီႈမိူင်းမၢၼ်ႈပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼိူဝ် ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းၶႄႇ၊ ၼႃႈတီႈမိူင်းမၢၼ်ႈပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ လမ်ႇလွင်ႈတႃႇမိူင်းၶႄႇ လႄႈတေၶတ်းၸႂ်ထိင်းသိမ်းၵႂႃႇမၼ်ႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇၵႅၼ်ႇ” ၼႆယဝ်ႉ။

Top