You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > ႁူဝ်ၼႃႈတပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းယၢင်း ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆ

ႁူဝ်ၼႃႈတပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းယၢင်း ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆ

August 21, 2019

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 20 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈလူမ်ႇတိုၵ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵွင်း ဢိူင်ႇမိူင်းယၢင်း ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈ လုင်းဝိၼ်း မွင်ႇ ႁူဝ်ၼႃႈတပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႄႈၵေႃႉပဵၼ်ၼၢင်းမေး ပႃႈဢေးမျႃႉ လႆႈတၢႆထၢင်တီႈႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ႁိူၼ်းလုင်းဝိၼ်းမွင်ႇ ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းတပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢိူင်ႇမိူင်းယၢင်း

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶိူင်ႈၵွင်ႈဢွၼ်ႇ ၵွင်ႈလူင်သေပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ ဢွင်ႈႁိူၼ်း လုင်းဝိၼ်းမွင်ႇယဝ်ႉ ဢဝ်ၾႆးၽဝ်ပႃးဢွင်ႈႁိူၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈၵွင်းလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း တိုၵ်ႉလႆႈႁၼ်ၶွၵ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈ ပႃးၸဵမ်မၢၵ်ႇ ၸိူဝ်းဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇ” ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လၢႆလၢႆၸူဝ်ႈမူင်းၼၼ်ႉ လုင်းဝိၼ်းမိၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈတပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်း မိူင်းယၢင်း လႆႈတၢင်ႇၶၢဝ်ႇပၢင်တိုၵ်း ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၼႅင်ႈၶၢဝ်ႇသေ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းၼိုင်ႈမႃးပိုတ်းယိုဝ်း တၢႆထၢင်တီႈႁိူၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

Top