You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းလွႆသၢမ်သိပ်း

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းလွႆသၢမ်သိပ်း

August 21, 2019

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 20 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈပႃၶီး ဢၼ်မီးႁိမ်တိၼ်လွႆ သၢမ်သိပ်း ၼႂ်းၵေႈၵၢင်သႅၼ်ဝီလႄႈၵူတ်ႉၶၢႆ သဵၼ်ႈတၢင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႃႈသဵဝ်ႈ – မူႇၸေႈၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:55 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆႇ ဢဝ်မၢၵ်ႇ လူင်သေ ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇတပ်ႉဢူၺ်လီပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ဢဝ်ၼႃႈတီႈဝႆႉ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် သႅၼ်ဝီ- ၵူတ်ႉၶၢႆ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈပႃၶီးၼၼ်ႉထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵေႈၵၢင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၵိုတ်ႉၶိုၼ်ႈမႃးၶပ်ႉ တၢမ်းၵၼ်လႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃႉၶၢႆ မိူင်းၶႄႇ – မိူင်းမၢၼ်ႈ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်းမီး(5)ဝၼ်းပၢႆ သေ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် သႅၼ်ဝီ – မူႇၸေႈၵေႃႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် လူတ်ႉၵႃးပႆႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

Top