You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > မိူင်းၶေႇသူင်ႇသၢႆသိုၵ်းၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း တူင်ႉၼိုင်ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းၶႄႇ-မိူင်းမၢၼ်ႈ

မိူင်းၶေႇသူင်ႇသၢႆသိုၵ်းၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း တူင်ႉၼိုင်ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းၶႄႇ-မိူင်းမၢၼ်ႈ

August 21, 2019

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 21 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၼႆႉ သၢႆသိုၵ်းၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်းမိူင်း ၶႄႇ လဵပ်ႈပၼ်ႇၼႂ်းၸေႈၵဝ်ႇ ၼွင်တဝ်း ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းၶေႇ-မိူင်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 19 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸိင်ႊသျွင်ႇ(Geng Shuang) ၽူႈ ၶၢၼ်ႇပၢၵ်ႇ ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင်မိူင်းၶေႇလၢတ်ႈဝႃႈ မိူင်းၶႄႇဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းၼိူဝ်ၵၢၼ်ငမ်း ယဵၼ်လႅၼ်လိၼ် မိူင်းၶႄႇ-မိူင်းမၢၼ်ႈသေ ၵမ်ႉထႅမ်ၼိူဝ်ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ တေၶတ်း ၸႂ်ထိင်းသိမ်းၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈမိူင်းမၢၼ်ႈပွတ်းႁွင်ႇၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

Top