You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > မိူင်းၶေႇသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း

မိူင်းၶေႇသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း

August 21, 2019

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 19 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ မိူင်းၶေႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ လွင်ႈၸုမ်း ဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်းႁူမ်ႈၵၼ်သေ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼိူဝ်ၵၢၼ်ငမ်း ယဵၼ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸိင်ႊသျွင်ႇ(Geng Shuang)ၽူႈၶၢၼ်ႇပၢၵ်ႇ ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၶုၼ်ၽွင်းလူင်မိူင်းၶေႇ လၢတ်ႈဝႃႈ မိူင်း ၶႄႇဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းၼိူဝ် ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်လႅၼ်လိၼ် မိူင်းၶႄႇ-မိူင်းမၢၼ်ႈသေ ၵမ်ႉထႅမ်ၼိူဝ်ၵၢၼ်ငမ်း ယဵၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈၶတ်းၸႂ်ထိင်းသိမ်းၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈမိူင်းမၢၼ်ႈပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

“ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ(3)ၸုမ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး AA၊TNLA၊ MNDAA ၶဝ်ႈလူမ်ႈတိုၵ်းတေႃးႁဵတ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတၢႆ လႆႈမၢတ်ႇ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼိူဝ်ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ၼႂ်း ၼႃႈလိၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ ယူႇတီႈမိူင်းၶေႇသၢၼ်ၶတ်းလုမ်းလုမ်း၊ မိူင်းၶေႇတေသိုပ်ႇ ၵုမ်း ထိင်းၼိူဝ်ၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈပွတ်းႁွင်ႇၵႂႃႇ” ၼႆယဝ်ႉ။

Top