You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > သိုၵ်းၶေႇမိူင်းလူင် ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း တီႈႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းၶေႇလႄႈ မိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ

သိုၵ်းၶေႇမိူင်းလူင် ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း တီႈႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းၶေႇလႄႈ မိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ

August 19,2019

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 17 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ သၢႆသိုၵ်းမိူင်းၶေႇ လႆႈၶွၼ်ႈတုမ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၵေႃႉ ပႃးတင်းတပ်ႉတိၼ်ဝႆးလႄႈ တပ်ႉၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၼႄၽၢင် ႁၢင်ႈသိုၵ်း တီႈၼႂ်းဝၢင်းလဵၼ်ႈႁႅင်း ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်း လႅၼ်လိၼ်မိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ မွၵ်ႈ(4)လၵ်း ၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

သၢႆသိုၵ်းမိူင်းၶေႇ လႆႈၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း တီႈၼႂ်းဝၢင်းလဵၼ်ႈႁႅင်း သႅၼ်ႊသၢၼ်ႊ ၶၢဝ်းတၢင်း(3) ဝၼ်းထပ်းၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။ ယိူင်းဢၢၼ်းပိူင်လူင်တႄႉ ပိူဝ်ႈတႃႇၼႄၽုင်းတေႃႇ ၵၢၼ်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇ သၢၼ်ၶတ်း တေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ ဢၼ်ယူႇပႃႈတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်မိူင်းၶေႇလူင်သေ ၸုၵ်းမၼ်ႈ ၼိူဝ်လွၵ်းပိူင်သုၼ်ႇလႆႈဢုပ်ႉပိူင်ႇႁင်းတူဝ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇၸုမ်းၵမ်ႉထႅမ်လွၵ်းပိူင်တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉ လႆႈႁဵတ်းပၢင်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇ ၸုမ်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ ပႃႈတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်မိူင်းၶေႇလူင် ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်းမီး(3)လိူၼ်ယဝ်ႉ။ လွင်ႈၼႆႉ တႄႇပဵၼ်မႃး ၼႂ်းပီႊ 2012 ၼီႊ ဝၢႆးသျီႇၸိင်ႉၾိင်ႇ ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶေႇမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်း လဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ ၵႆႉပဵၼ်ပၢင်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇသၢၼ်ၶတ်းတေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

Top