You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ယႃႈမဝ်းၵမ် > တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈလွႆလႅမ် ၼပ်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ(120,000) သႅၼ်ၵျၢပ်ႈပၢႆ

တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈလွႆလႅမ် ၼပ်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ(120,000) သႅၼ်ၵျၢပ်ႈပၢႆ

August 19,2019

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 16 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းတဵင်ႈဝၼ်း 11 မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းတပ်ႉႁၢၼ် မၢၼ်ႈၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် တပ်ႉမၢႆ(27)ဝဵင်းလွႆလႅမ် တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈ တၢင်းလူင် လွႆလႅမ် – တူၼ်ႈတီး ႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်တိင်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈၸုမ်းၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ဝဵင်းလွႆလႅမ် တိုၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းၼိူဝ်သၢႆတၢင်း လွႆလႅမ် – တူၼ်ႈတီးယူႇၼၼ်ႉ လႆႈၵူတ်ႇႁၼ်ၺႃး ယႃႈဢၢႆႉ ဢၼ်မီးၼမ်ႉၼၵ်းမွၵ်ႈ(501)ၵီႇလူဝ်ႇ သၢင်ႉ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ(125,250)သႅၼ်ၵျၢပ်ႈ တီႈၼႂ်းၵႃး (ISUZU) ၶွင်ၸၢႆးဢွင်ႇၼၢႆႇထုၼ်း ဢႃႇယူႉ 45 ၶူပ်ႇ ယူႇပွၵ်ႉပႃႇလႅင် ဝဵင်းတႃႈၶီႇလဵၵ်းလႄႈ ၼေႃႇၵျႃႇ ဢႃႇယူႉ 37 ၶူပ်ႇ ယူႇဝၢၼ်ႈၼၢႆႇယၢၼ်ႇ(1) ဢိူင်ႇမိူင်းၵူဝ်း ၸေႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉႁၢၼ်ၶဝ် တီႉၺွပ်းလႆႈပႃး ၽူင်း 2 လုၵ်ႈ၊ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 4 သႅၼ်ၵျၢပ်ႈသေ ၸွမ်း ၼင်ႇၾိင်ႇထတ်းသိၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းမီးသေ တေဢဝ်တင်းမၢႆမီႈၵၢၼ်ၽိတ်းၾိင်ႈ လူၺ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း ၼိူဝ်ၵူၼ်းၽိတ်းမၢႆမီႈ(2)ၵေႃႉၼၼ်ႉၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

Top