You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > တီႈပၢင်တိုၵ်းၼမ်ႉတူၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶိူင်ႈမိၼ်သေ ၶဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း

တီႈပၢင်တိုၵ်းၼမ်ႉတူၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶိူင်ႈမိၼ်သေ ၶဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း

August 18,2019

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 17 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ꨽2 မူင်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းဢဵၼ်ႁႅင်းၶိူင်ႈမိၼ်သေ ၶဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတူၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢူးၸေႃးမိင်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈမုၵ်ႉၸုမ်းပၢႆးပၢႆႇၺႃႇၸၼ်ႉၸွမ် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ဝၢႆးသေလၢၼ်ႉ ၼမ်ႉမၼ်းတဵင်ႇၽိဝ် ဢၼ်မီးတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတူၼ်း ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မွၵ်ႈ(12) လၵ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇသေ ၾႆႈမႆႈၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ထိုင်မႃးယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းပၢႆ ပၢႆ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်  လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းဢဵၼ်ႁႅင်းၶိူင်ႈမိၼ် ၶဝ်ႈတိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၶဝ် တီႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတူၼ်း  ၼႆယဝ်ႉ။

“ ဢွင်ႈတီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ယၢၼ်ၵႆႇၵၼ်တင်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ႁဝ်းၶႃႈ မွၵ်ႈ(10)လၵ်း ၵူၺ်း။ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတူၼ်း ဢၼ်လုၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၶိုၼ်ႈၸူးသႅၼ်ဝီ။ ၶၢဝ်ႇၵေႃးဢွၵ်ႇယူႇၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း။ မိူဝ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သၢႆသိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်သေ လမ်းၸွမ်းၵမ်းလဵဝ်။ ယၢမ်းလဵဝ်တေႉ သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈၵၢင် ၼႂ်တႄႉၵေႃႈ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇယူႇ” ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႃႈလိၼ်သေ ႁူဝ်ၼပ်ႉမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းၵူၼ်း(60)လင်ပၢႆလႄႈႁူဝ်ၼပ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမွၵ်ႈ(270)ၵေႃႉပၢႆ ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ(12)၊ ပွၵ်ႉ(21) လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇ သွၼ်ႉသဝ်းဝႆႉတီႈၵျွင်းဝၢၼ်ႈသူႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

Top