You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်သိုၵ်း > ၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး(RCSS)တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA) လႆႈပိုတ်ႇယိုဝ်းၵၼ် ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်းၼွင်ၶဵဝ်

ၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး(RCSS)တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA) လႆႈပိုတ်ႇယိုဝ်းၵၼ် ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်းၼွင်ၶဵဝ်

August 15,2019

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 15 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5:00 မူင်းၼႆႉ ၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈ တႆး(RCSS)တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ(TNLA) လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်မၢၵ်ႇလုၵ်ႈ လႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇမူဝ်လူႉ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈသၢႆသိုၵ်းပလွင်ႈ ပႃႈတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်တပ်ႉၸုမ်းမၢႆ(2) PSLF/ TNLA လုၵ်ႉတီႈပၢင်တိုၵ်း ၼွင်ၶဵဝ်သေ ပွၵ်ႈဝၢႆႇသၢႆႇၶိုၼ်းၼႂ်းၼႃႈတီႈ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ဝၢၼ်ႈပၢင်မၢၵ်ႇလုပ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ မူဝ်လူႉၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇတင်းၶွင်ႇၸီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး(RCSS) လၢမ်းယိုဝ်းလႄႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ သိုၵ်းႁၢၼ်ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ လႆႈတူၵ်းသုမ်းၵႂႃႇ(1)ၵေႃႉသေ ၽၢႆႇၶွင်ႇၸီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈ တႆးတႄႉ လွတ်ႈၽေးလီငၢမ်းယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

Top