You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်မိူင်း > တီႈမိတ်ႉၵျီးၼႃး ႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၵမ်ႉထႅမ်တႃႇမႄးၶိုၼ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008

တီႈမိတ်ႉၵျီးၼႃး ႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၵမ်ႉထႅမ်တႃႇမႄးၶိုၼ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008

August 15,2019

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 15 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းမိတ်ႉၵျီးၼႃး ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵမ်ႉထႅမ် တႃႇမႄးၶိုၼ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 တီႈဝဵင်းမိတ်ႉၵျီးၼႃး ၸေႈ မိူင်း မိူင်းၶၢင် ဝႃႈၼႆ။


ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ တႃႇမႄးၶိုၼ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 တီႈႁူင်းႁေႃးမၸေႇ ဝဵင်းမိတ်ႉၵျီးၼႃး

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈလႆႈၶွၼ်ႈႁႅင်းၵၼ်ပဵၼ်မုၵ်ႉပဵၼ်ၵေႃသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပႆႇတၢင်း လုၵ်ႉဢဝ်တီႈ သူၼ်မွၵ်ႇၵၢင်ဝဵင်းမိတ်ႉၵျီးၼႃး ၶိုၼ်ႈၼႃႈၸူး ပၢင်ၶွၼ်ႈတုမ်မၼေႃးယဝ်ႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သပ်း လႅင်းတၢၼ်ႈၶႆႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းမူႇပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 တီႈႁူင်းႁေႃးမၸေႇၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ၵမ်ႉထႅမ် တႃႇမႄးၶိုၼ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမိတ်ႉၵျီးၼႃး၊ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းမႂ်ႇ၊ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်း၊ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵွင်းလႄႈ ၸေႈဝဵင်း ၽႃၵၢၼ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉသေ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းၼၼ်ႉ မီးယူႇမွၵ်ႈ(6000)ၵေႃႉပၢႆပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

Top