You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်မိူင်း > မိူင်းဢူႊရေႃးပႃႉ တေၵမ်ႉၸွႆႈငိုၼ်းယူႊရူပ်ႉ(8)လၢၼ်ႉ တႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈ

မိူင်းဢူႊရေႃးပႃႉ တေၵမ်ႉၸွႆႈငိုၼ်းယူႊရူပ်ႉ(8)လၢၼ်ႉ တႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈ

August 14,2019

By – သၢမ်ပိုၼ်

မိူင်းဢူႊရေႃးပႃႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇႁႂ်ႈၵၢၼ်ႁူမ်ႈသၢင်ႈပၢႆးၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးလႄႈ ပၢႆး ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၼႂ်းၵႄႈၵၢင်မိူင်းဢႃႇၸီႇယၢၼ်ႇ တိူဝ်းၵႅၼ်ၶႅင်ၸမ်ၸႂ်ၵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ တေၵမ်ႉၸွႆႈ ငိုၼ်းယူႊရူပ်ႉ(8)လၢၼ်ႉ တႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ပွၵ်ႈၼႆႉ တေၸၢင်ႈပူၵ်းသၢင်ႉပၼ် ႁႂ်ႈပၢင်ၵၢတ်ႇၵႃႉၶၢႆမိူင်းမၢၼ်ႈ ၵႂၢင်ႈၶႂၢင်မႃး၊ တေ ၸၢင်ႈၽၢၼ်ႇပွင်ပၼ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းၵၢၼ်ငၢၼ်း၊ တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈႁူင်းၵၢၼ် ပၢႆးၸၢၵ်ႈ မိူင်းမၢၼ်ႈမုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃး၊ တေၸၢင်ႈၸွႆႈထႅမ်တိူဝ်းၶႂၢၵ်ႈပၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမိူင်းမၢၼ်ႈ သေ တေၸၢင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈပၼ် ၶူင်းသၢင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ထၢၼ်ႈလဵၵ်ႉ၊ ထၢၼ်ႈၵၢင်၊ ထၢၼ်ႈသုင် တႃႇမိူင်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 6 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ လႆႈႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈမွပ်ႈဢၢပ်ႈလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵၢၼ် ၵမ်ႉၸွႆးငိုၼ်းတွင်းၵႂႃႇသေ ၽႅၼ်ၵၢၼ်သုင်သုတ်းတႄႉ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇလူတ်းယွမ်းပႅတ်ႈ ပၼ်ႁႃ ဢၼ်ၵိတ်ႇၶွင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆလႄႈ ယုၵ်ႉမုၼ်းပၼ်လွၵ်းပိူင်ၵၢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၵုၼ်ႇတၢင်း ၵႃႉၼႆယဝ်ႉ။

Top