You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်မိူင်း > ပွႆးတိုၵ်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး တေလၢမ်းထိုင် ၶၢဝ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ

ပွႆးတိုၵ်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး တေလၢမ်းထိုင် ၶၢဝ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ

August 14,2019

By – သၢမ်ပိုၼ်

ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 12 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉ မုၵ်ႉၸုမ်းၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ၽၢႆႇၵၢၼ် မၢၵ်ႈမီးၶဝ် ထတ်းသၢင်ႈၼႄဝႃႈ ပွႆးတိုၵ်းလွၵ်းၵၢတ်ႇမၢၵ်ႈမီး မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလႄႈ မိူင်းၶေႇၼႆႉ တေၸၢင်ႈယိုတ်ႈယၢဝ်းထိုင် လူင်ႈၼႃႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ ပီႊ 2020 ၼီႊၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၽၢႆႇၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးၶဝ် ပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ႁႅင်းၸိုၼ်ႇၵၢၼ်ၶႅင်ႇတႃႉပွႆးတိုၵ်း လွၵ်းၵၢတ်ႇမၢၵ်ႈမီးၼႆႉ တေယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ လူင်ႈၼႃႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ် ပီႊၼႃႈၼႆႉ ယူႇ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ၸိူဝ်ႈပႆႇထိုင် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ၼႆႉတႄႉ ငဝ်းလၢႆးပွႆးတိုၵ်းလွၵ်း ၵၢတ်ႇၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်သွင်မိူင်းၼႆႉၵေႃႈ တေၸၢင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵႂႃႇၽဵၼ်ႈ ၽဵၼ်ႈ” ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇၼႄႇထရမ်ႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ၵေႃႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶေႇ တေပႂ်ႉတူၺ်း ၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ် ပီႊၼႃႈၼၼ်ႉသေ သင်ဝႃႈ တၢမ်တူဝ်ထရမ်ႉ ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈထႅင်ႈၸိုင် မိူင်းၶေႇၵေႃႈ တေၸၢင်ႈလူင်းလၢႆမိုဝ်း ၼႂ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၽွမ်ႉလႆႈၸႂ်တႃႇသၢင်ႈလွၵ်းၵၢတ်ႇၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး လူၺ်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ၵႂႃႇယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇၼၼ်ႉ မုၵ်ႉၸုမ်းၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၽၢႆႇပၢႆးၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးၶဝ် မၵ်ႈမၼ်ႈဝႃႈ ၸိုင်ႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ဢၼ်မီးယူႇ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၸဵင်ႇၸၢတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵုၼ်ႇဢေးသျူးၼႆႉၵေႃႈ တေၸၢင်ႈထုၵ်ႇမိူင်းဢ မေႇရိၵၢၼ်ၶဝ် တိူဝ်းၵဵပ်းဢၶွၼ်ႇၶၼ်ၵုၼ်ႇၶူဝ်းၶွင်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ ပၢင်ၵၢတ်ႇၵႃႉၶၢႆ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၵမ်ႉငၢမ်ႇၽဵင်ႇပႅင်းၵၼ်တင်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇမႃး(9)ပီႊၶပ်ႉၶပ်ႉတၢမ်းတၢမ်းလႄႈ တေႃႇၼႄႇထရမ်ႉ ၸင်ႇလႆႈလွၵ်ႇငိူတ်ႈ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းဝႆႉၸိူင်ႉၼႆယဝ်ႉ။ မိူင်းထၢႆႇဝၢၼ်ႇၵေႃႈ တေၸၢင်ႈထုၵ်ႇ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ် တိူဝ်းၵဵပ်းဢၶွၼ်ႇ ၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

Top