You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵၢၼ်မိူင်း > ၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်း ယွၼ်ႉၸုမ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်

ၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ႁွင်ႇၵွင်ႇ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်း ယွၼ်ႉၸုမ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်

August 13,2019

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

တင်ႈတေႇဢဝ်ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 9 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉမႃး ၽၢႆႇၸုမ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ်လွၵ်းပိူင်တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈထင်ဝႆႉ တီႈၼႂ်းႁူင်းႁေႃးၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်လႄႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 12 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ ၸုမ်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶူင်ႇတႃႈႁိူဝ်းမိၼ်းၵူႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ၶွင်မိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႈ ၶပ်ႉမၢႆၶၢဝ်းတၢင်းႁိူဝ်းမိၼ်ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈ မိူင်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်လၢတ်ႈဢွၵ်ႇဝႃႈ “ ၵွပ်ႈၸုမ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း ၸမ်မိုၼ်ႇၵေႃႉ ၶဝ်ႈထင်ဝႆႉ ၼႂ်းႁူင်းႁေႃးၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းဢမ်ႇပၼ်ႇႁွၼ်ႈ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ၶပ်ႉမၢႆ ၶၢဝ်းတၢင်းႁိူဝ်းမိၼ် တႃႇဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ” ၼႆယဝ်ႉ။

ၶူင်ႇတႃႈႁိူဝ်းမိၼ် မိူင်းႁွင်ႈၵွင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈၼိူဝ်ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇ မူႇပိူင်ၶၢႆႉလႅၵ်ႈၽူႈၽိတ်းၾိင်ႈၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉသေ ငဝ်းလၢႆးပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉၵေႃႈ လႆႈလၢမ်းၶိုၼ်ႈထိုင်တီႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇလူင်ပွင် ၸိုင်ႈမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 5 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ ၽၢႆႇၵမ်ႉထႅမ်လွၵ်းပိူင်တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းၵၢင်ဝဵင်း(3)သဵၼ်ႈသေ ၼႄ ၵၢင်ၸႂ်ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ် ႁူင်းသဝ်းတပ်ႉႁၢၼ်၊ ဢဝ်ၸွမ်ပိဝ်ၸိုင်ႈမိူင်း ထိူမ်ႇတူၵ်းၼမ်ႉ(Vitoria) ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီးမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၶႃႇရီႇလၢမ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈတူင်ႉတိုၼ်ႇ လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇ ၼႄၵၢင်ၵၢင်ၼႆႉ မီးလွင်ႈသၢၼ်ၶတ်းၵၼ်တင်း လွၵ်းပိူင်ၸိုင်ႈမိူင်းလဵဝ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းပိူင်ဢုပ်ႇပိူင်ႇ သွင်ပိူင်(One Country, two Systems)ၼၼ်ႉ” ၼႆယဝ်ႉ။

Top