You are here
Home > ၶၢဝ်ႇ > ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ > ၼႂ်းၶၢဝ်တၢင်း(2)ဝၼ်း ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်း ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်း(2)တီႈ

ၼႂ်းၶၢဝ်တၢင်း(2)ဝၼ်း ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်း ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်း(2)တီႈ

August 13,2019

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 12 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်း လမ်းၼိုင်ႈထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်း ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်မၢႆလၵ်း(147/4 – 147/5) ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မၢၼ်းတ လေး – လႃႈသဵဝ်ႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ၵုင်းမူင်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈၸၢမ်လဝ်း ဢိူင်ႇတူၼ်ႈၵႅင်း ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵႃးၵိၼ်ၸၢင်ႈတၢင်ႇဝူဝ်း လမ်းမၢႆ(2) ၶွင်ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇ “ ၶိတ်ႉမဝမွင်ႇ” ဢၼ်ၸေႃႇထုၼ်း ၽူႈၶပ်ႉၵႃး ၵေႃႉပဵၼ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိၼ်းၶျၢၼ်ႇ လႄႈဢွင်ႇမိၼ်ႉ ၽူႈၵုမ်းထိင်းဝူဝ်းဢိၵ်ႇတင်းဝိၼ်းၸူဝ်း ၵူၼ်းၸွမ်းၵႃး ႁူမ်ႈၵၼ်(3)ၵေႃႉ တၢင်ႇပႃးဝူဝ်းသူဝ်း(20)တူဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းပွတ်းတၢင်း ၼႆယဝ်ႉ။ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်း ၶွင်ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇ မီး(5)လမ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃးၸွမ်းၵၼ်သေ လမ်းမၢႆ(2)ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်း ပွတ်းတၢင်းၼႆယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ဢွင်ႇမိၼ်ႉ ၵူၼ်းထိင်းဝူဝ်း(တၢႆထၢင်တီႈ ၼႂ်းႁူဝ်ၵႃး) ဝၼ်းထီႉ- 12.8.2019 ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်းလမ်းမၢႆ(2) တိုၵ်ႉဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းယူႇၼၼ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉႁူပ်ႉၺႃးၵူၼ်း(2)ၵေႃႉ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းလဵဝ် ၵိုတ်ႉႁႄႉၵူတ်ႇထတ်းၵႃးသေ ႁွင်ႉၵူၼ်းၶပ်ႉၵႃးလူင်းၼၼ်ႉ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈပွတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇဢွင်ႇမိၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၵုမ်းထိင်းဝူဝ်း တၢႆထၢင်တီႈၼႂ်းႁူဝ်ၵႃး၊ ၸေႃႇထုၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၶပ်ႉၵႃးၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈတွင်ႉ(တီႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလႆႈမႆႈၸႂ်)သေ လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃသီႇပေႃႉယဝ်ႉ ယွၼ်ႉႁွႆးၸဵမ်းၸမ်ၸႂ်လႄႈ လႆႈသိုပ်ႇသူင်ႇယူတ်း ယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ဝိၼ်းၸူဝ်း ၵေႃႉဢၼ်ၶီႇၼိူဝ်ႁူဝ်ၵႃးၼၼ်ႉတႄႉ မိူဝ်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်း ၼႅတ်ႈမူပ်ႇတႅတ်ႈပႅပ်ႉဝႆႉၼိူဝ်ႁူဝ်ၵႃးလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈတိုဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈလႂ် ၼႆ ယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၸေႃႇထုၼ်း ၽူႈၶပ်ႉၵႃး ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းတီႈပုမ် ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ- 12.8.2019 ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 13 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7:00 မူင်းၼႆႉၵေႃႈ ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်း ဢၼ် လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းမၢၼ်းတလေး ၶိုၼ်ႈမႃးတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လူင်မၢၼ်းတလေး – လႃႈသဵဝ်ႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶူဝ်မုင်း တၢင်းၽေၶဝ်ႈၸူးပွၵ်ႉဢၢင်းဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းၸွမ်းၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈတၢႆထၢင်တီႈ၊ ၵူၼ်းၶပ်ႉၵႃး လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းသေ လႆႈ သဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း(2)ဝၼ်းၼႆႉ ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်းထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်း(2)လမ်း ၵူၼ်းတၢႆ(3)ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႉႁႅင်း(1)ၵေႃႉလႄႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ်ၸွပ်ႇတူၺ်း ၸုမ်းၵူၼ်း ၽိတ်းၾိင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းလိူၼ်ၸုၼ်ႇလၢႆႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်းလမ်းၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မၢၼ်းတလေး – လႃႈသဵဝ်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းၶပ်ႉၵႃး လႆႈတၢႆထၢင်တီႈမႃးယူႇ။

ပၼ်ႁႃလွင်ႈလၵ်ႉၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းၶပ်ႉၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်မီးမႃးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လႄႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၸိူဝ်းၼႆႉ လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်းသေတႃႉ ပဵၼ်ၽႂ်ၸုမ်းလႂ်ၵေႃႉႁဵတ်းၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် လူင်းၵူတ်ႇထတ်းဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ်ႁႂ်ႈထိုင်တီႈၸွမ်းၾိင်ႈသေပွၵ်ႈ သေၵမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

Top